งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thyroid gland.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thyroid gland."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thyroid gland

2 ฤทธิ์ของธัยรอยด์ฮอร์โมน
กระตุ้นเพื่อเร่งให้ขยัน ทำให้ร้อน มีผลต่อหลอดเลือด หัวใจและระบบประสาท ปริมาณประจำเดือนจะตรงข้ามกับปริมาณฮอร์โมน ธัยรอยด์

3 Thyroid gland disease Goiter ต่อมมีขนาดใหญ่กว่าปกติ นน.มากกว่า 40 กรัม แต่ฮอร์โมนในเลือดปกติ ได้แก่ simple goiter , Multinodular goiter Euthyroid ต่อมทำงานปกติ โดยขนาดและนน.อาจผิดปกติ Hyperthyroidism ต่อมทำงานมากกว่าปกติ โดยขนาดและน้ำหนักผิดปกติ ได้แก่ Grave’s dz, thyroiditis ฯลฯ Hypothyroidism ต่อมทำงานน้อยกว่าปกติ โดยขนาดและนน.อาจผิดปกติได้แก่ Cretinism , myxedema

4 Thyroid gland disease Hyperthyroidism Hypothyroidism

5 การวินิจฉัยต่อมธัยรอยด์
ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมธัยรอยด์ ทำ Thyroid scan Needle aspirate การใช้เข็มเจาะเนื้อธัยรอยด์โดยการใช้เข็มเล็กๆดูดเนื้อเพื่อนำส่งตรวจทางกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจเนื้อเยื่อว่าเป็นมะเร็ง คอพอกเป็นพิษหรือเป็น cyst การตรวจ ultrsound เพื่อตรวจดูว่าก้อนที่โตเป็นก้อนเนื้อหรือเป็น cyst

6 การรักษาธัยรอยด์เป็นพิษ
ให้ยาต้านธัยรอยด์ - Methimazole (5 mg) 1.5เม็ดวันละครั้ง - ติดตามอาการ 1 เดือน - ตรวจ FT4/FT เดือน หลังจากได้ยา - ลดขนาดยาลงเป็น 1 เม็ดวันละครั้ง ติดตามทุก 2-3 เดือน - ตรวจ FT4/FT เดือน หลังจากได้ยา - ลดขนาดยาเป็น 0.5 เม็ด วันละครั้ง - หยุดยาเมื่อให้ยาครบ 2 ปี

7 การรักษาธัยรอยด์เป็นพิษ
การให้น้ำแร่ (สารกัมมันตรังสี 131I ) - อาการรุนแรง antithyroid drug – หยุดยา – 131I - อาการปานกลาง 131I – ß – blocker - อาการไม่มาก 131I นัด F/U 3 เดือน

8 การรักษาธัยรอยด์เป็นพิษ
การให้น้ำแร่ (สารกัมมันตรังสี 131I ) - อายุมากกว่า 30 ปี - อาการระดับกลางถึงรุนแรง - ความเจ็บป่วยทางอายุรกรรมเช่น โรคหัวใจ โรคปอด

9 การรักษาธัยรอยด์เป็นพิษ
การผ่าตัด - อายุน้อยกว่า 20 ปี - ต่อมขนาดโตมากกว่า 5 เท่า 75 กรัม - อาการระดับกลางถึง รุนแรง

10 ประสิทธิภาพการรักษา ได้ผล Long term medical treatment 40 %
การผ่าตัด % Radioactive iodine ( 1 ครั้ง ) %


ดาวน์โหลด ppt Thyroid gland.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google