งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นสภ. นภาลัย อมรเทพดำรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นสภ. นภาลัย อมรเทพดำรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นสภ. นภาลัย อมรเทพดำรง
Case Warfarin โดย นสภ. นภาลัย อมรเทพดำรง

2 หญิงไทยคู่ อายุ 44 ปี HN แพทย์วินิจฉัยเป็น Rheumatic heart disease , Atrial fibrillation and flutter เริ่มได้รับ warfarin ครั้งแรกขนาด 2 mg 1x1 เมื่อ 09/06/2009 โดย INR เริ่มต้น 1.3 ค่า lab อื่นๆ : FREE T FREE T TSH PT 13.0 ยาอื่นได้แก่ DIGOXIN 0.25 MG 1x1PC, FUROSEMIDE 40 MG 1x1PC

3 ค่า lab : HbA1C 9.7 CREATININE 0.9 FBS 212 K 4.2 INR 1.10 PT 11.4
19/06/2009 ค่า lab : HbA1C 9.7 CREATININE 0.9 FBS 212 K 4.2 INR 1.10 PT 11.4 วันนี้อาการปกติดี no complication good compliance ไม่ใช้ยาอื่น/สมุนไพร/อาหารเสริม/ยาชุด/ยา ลูกกลอน แพทย์สั่งปรับขนาดยาจาก warfarin 2 mg 1x1 เป็น 5 mg 1/2x1 ทุกวัน (+ 25 % ) F/U 7 กค 52

4 ยาอื่นได้แก่ ATENOLOL 50 MG 1x1 PC FUROSEMIDE 40 MG 1x1PC
GLIBENCLAMIDE 5 MG 2x2 AC METFORMIN 500 MG 2x2 PC SIMVASTATIN 20 MG 1x1 HS

5 ตารางแสดงการปรับขนาด warfarin ตาม INR
INR target การปรับขนาดยา INR target < 1.5 เพิ่มขนาดยา 10-20%/wk <2 เพิ่มขนาดยา 5-15%/wk 2-2.5 2-3 คงขนาดยาเดิม ลดขนาดยา 5-15%/wk 3.6-4 หยุดยา 0-1 วัน, ลดขนาดยา 10-20%/wk >4 หยุดยา 0-2 วัน, ลดขนาดยา 20-50%/wk >4.5

6

7 ผู้ป่วย new-onset AF

8 Atrial Fibrillation ยาที่ใช้ในการควบคุม ventricular rate ทั้งในระยะ เฉียบพลันและระยะยาว นั้นเป็นยาที่มีฤทธิ์ลดการนำ สัญญาณไฟฟ้าของ AV node (เป็น AV nodal blocking agents) โดยมักเลือกจากยา 4 กลุ่ม คือ NDHP CCBs Beta-blockers Digoxin Amiodarone

9


ดาวน์โหลด ppt โดย นสภ. นภาลัย อมรเทพดำรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google