งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำลดระดับอย่างรวดเร็ว (Rapid Drawdown)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำลดระดับอย่างรวดเร็ว (Rapid Drawdown)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำลดระดับอย่างรวดเร็ว (Rapid Drawdown)

2 สาเหตุการพังทลายของคันทาง
1. น้ำหนักดินเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก Gravity Force of Soil Mass แรงภายนอก (2) 2. แรงกระทำภายนอก External Loads (3) น้ำหนักดิน (1) 3. ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว Water Level Rapidly Decreased s (4) 4. การสูญเสียกำลังของดิน Loss of Soil Strength 5. เกิดการเคลื่อนที่ของดิน Rapid Drawdown

3 สาเหตุการพังทลายของคันทางแบบ Rapid-Drawdown
(2) แรงภายนอก ระดับน้ำปกติ แรงดันน้ำ ≥ (1) + (2) (1) น้ำหนักดิน ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว แรงดันน้ำ ≤ (1) + (2) เกิดการพังทลายของคันทางอย่างเฉียบพลัน

4 1. วิธีการการตัดเปลี่ยนลาด (Geometrical Methods)
ลดความสูง ลดลาดชัน

5 1. วิธีการการตัดเปลี่ยนลาด (Geometrical Methods)
การตัดส่วนบนแล้วถมส่วนล่าง

6 2. วิธีการระบายน้ำ (Hydrological Methods)
Horizontal Drain

7 2. วิธีการระบายน้ำ (Hydrological Methods)
Pump Pump Drain

8 2. วิธีการระบายน้ำ (Hydrological Methods)
Surface Drain

9 3. วิธีเพิ่มความแข็งแรง (Strength Improvement Method)
กำแพงกันดิน เข็มเสริมแรง

10 3. วิธีเพิ่มความแข็งแรง (Strength Improvement Method)
Cement Jet Grouting Soil Nailing

11 3. วิธีเพิ่มความแข็งแรง (Strength Improvement Method)
Rock Berm

12 3. วิธีเพิ่มความแข็งแรง (Strength Improvement Method)
Gabion


ดาวน์โหลด ppt การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำลดระดับอย่างรวดเร็ว (Rapid Drawdown)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google