งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก(Truck Rest Area)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก(Truck Rest Area)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก(Truck Rest Area)
บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า)

2 รายละเอียดโครงการ ค่าปรับวันละ 112,000.00 บาท
สัญญาเลขที่ สคน./e-23/2557 ผู้รับจ้าง บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด วันเริ่มต้นสัญญา กันยายน 2557 วันสิ้นสุดสัญญา กันยายน 2558 ระยะเวลาก่อสร้าง วัน ค่าก่อสร้าง ,800, บาท ค่าปรับวันละ , บาท

3 ที่ตั้งโครงการ

4 รูปแบบ รายละเอียดงานก่อสร้าง

5 รูปแบบ รายละเอียดงานก่อสร้าง

6 รูปแบบ รายละเอียดงานก่อสร้าง

7 ผลงานประจำเดือนตุลาคม 2557
ผลงานประจำเดือนนี้ % ผลงานรวมได้ % แผนงานประจำเดือน % แผนงานรวมได้ % เร็วกว่าแผน (+) %

8 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

9 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE

10 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
งาน CLEARING AND GRUBBING

11 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

12 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
งาน EARTH EMBANKMENT

13 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
งานขุดล้อมต้นไม้ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างพร้อมย้ายสถานที่ปลูก

14 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
งานวางท่อ

15

16 ป้ายแนะนำโครงการฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก(Truck Rest Area)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google