งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างและจัดการกับแผ่นสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างและจัดการกับแผ่นสไลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างและจัดการกับแผ่นสไลด์

2 การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2007 การสร้างไฟล์งานจากแม่แบบต่าง ๆ บนหน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้ กลุ่มแม่แบบทั่วไป กลุ่มแม่แบบออนไลน์

3 1. คลิก Office Button 2. เลือกรายการ สร้าง

4 แสดงลักษณะแม่แบบทั่วไป

5 แสดงลักษณะแม่แบบออนไลน์

6 ลักษณะของแม่แบบที่ติดตั้ง

7 ลักษณะชุดรูปแบบที่ติดตั้ง

8 ลักษณะของแม่แบบของฉัน

9 ลักษณะของแม่แบบ จากสร้างจากที่มีอยู่

10 เพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ใช้งาน
1. เลือกสร้างภาพนิ่ง ที่แท็บหน้าแรก เพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ใช้งาน 2. เลือกรายการ ทำซ้ำภาพนิ่งที่เลือก

11 การเปลี่ยนรูปแบบภาพนิ่ง
1. ที่แท็บหน้าแรก เลือกสร้างภาพนิ่ง 2. คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ

12 แทรกแผ่นสไลด์ 1. แทรกสไลด์จากไฟล์งาน (PowerPoint)อื่น
1.1 เปิดไฟล์งานที่ต้องการจะแทรกสไลด์ 1.2 คลิกเลือกสไลด์ภาพนิ่งที่ต้องการนำไปแทรก 1.3 จากนั้นคลิกปุ่ม คัดลอก 1.4 คลิกปุ่ม office คลิปบอร์ด จะปรากฏหน้าต่างคลิปบอร์ดซึ่งมีสไลด์ที่ถูกคัดลอกเก็บอยู่ 1.5 เลื่อนเมาส์ไปที่ Task Bar แล้วคลิกเลือกไฟล์สไลด์ที่ต้องการนำมาแทรก ให้เปิดขึ้นมา 1.6 ไฟล์สไลด์ที่ย่ออยู่ที่ Task Bar จะแสดงเต็มจอขึ้นมา 1.7 จากนั้นคลิกที่แท็บ ภาพนิ่ง 1.8 คลิกเลือกสไลด์แผ่นที่ต้องการจะแทรกสไลด์แผ่นอื่น 1.9 จากนั้นคลิกปุ่ม บนหน้าต่างคลิปบอร์ดแล้วเลือกคำสั่ง วาง เพื่อวางสไลด์

13 แทรกสไลด์จากเอกสารข้อความ (Word Document)
2. คลิกเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการคัดลอก 3. คลิกปุ่ม คัดลอก 4. จากนั้นให้เปิดไฟล์สไลด์ที่ต้องการนำข้อความมาแทรกขึ้นมา จะเห็นว่าที่หน้าต่างคลิปบอร์ด มีข้อความของเอกสาร Word เพิ่มเข้ามาแล้ว 5. คลิกเลือกสไลด์ภาพนิ่งที่ต้องการวางข้อความ 6 จากนั้นคลิกปุ่ม บนหน้าต่างคลิปบอร์ดแล้วเลือกคำสั่ง วาง เพื่อวาง สไลด์ 7. ข้อความจากเอกสาร Word ก็จะถูกวางลงบนแผ่นสไลด์ที่เลือกทันที

14 3. คลิกปุ่ม คัดลอก 1. ย่องาน PowerPoint ไว้ที่ Task Bar แล้วเปิดเอกสาร Word ขึ้นมา 2. คลิกเมาส์คลุมดำข้อความที่ต้องการ

15 4. เปิดไฟล์ สไลด์ที่ต้องการแทรกข้อความขึ้นมา
5. คลิกปุ่ม บนหน้าต่าง คลิปบอร์ด แล้วเลือกคำสั่ง วาง

16 ข้อความที่คัดลอกมาจะถูกวางในแผ่นสไลด์ทันที ปรับแต่งข้อความที่วางในแผ่นสไลด์ให้ถูกตำแหน่งและสวบงาม

17

18 คัดลอกแผ่นสไลด์ ในไฟล์งานเดียวกัน
1. คลิกเลือกสไลด์ภาพนิ่งที่ต้องการคัดลอกมาใช้ 2. คลิกปุ่ม คัดลอก 3. คลิกภาพนิ่งที่ต้องการนำภาพนิ่งที่คัดลอกมาวางไว้ 4. คลิกปุ่มคำสั่ง วาง

19 การลบแผ่นสไลด์ 1. คลิกขวาบนแผ่นสไลด์ที่ต้องการ
2. เลือกรายการ ลบภาพนิ่ง

20 การย้ายแผ่นสไลด์ 1. คลิกแท็บมุมมอง 2. คลิก ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
3. คลิก เลือกภาพนิ่ง ค้างไว้ แล้วลากไปปล่อยในตำแหน่งที่ต้องการ

21 การเลื่อนดูแผ่นสไลด์
คลิกที่เครื่องหมาย นี้ในการเลื่อนดูภาพนิ่งก่อนหน้าและถัดไป

22 การย่อ/ขยาย แผ่นสไลด์
2. เลือกรายการ ย่อ/ขยาย 1. คลิกที่แท็บ มุมมอง 3. เลือกรายการ ย่อขยายที่ต้องการ หรือ คลิกที่เครื่องมือด้านล่างขวา

23 การกำหนดขนาดแผ่นสไลด์
1. คลิกที่แท็บ ออกแบบ เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ 2. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้นมา 3. เลือกขนาดสไลด์ที่จะใช้ในช่อง ขนาดภาพนิ่งสำหรับ 4. คลิกปุ่ม ตกลง

24

25 การจัดวางแนวให้สไลด์
1. คลิกที่แท็บ ออกแบบ เลือก การวางแนวภาพนิ่ง 2. คลิกเลือกคำสั่งจัดวางแนวสไลด์ที่ต้องการ

26 ในที่นี้ ทดลองเลือกแนวตั้ง

27 ผลลัพธ์ที่ได้


ดาวน์โหลด ppt สร้างและจัดการกับแผ่นสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google