งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. การปฏิบัติตัวสำหรับ นักเรียน เพื่อเตรียมการ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. การปฏิบัติตัวสำหรับ นักเรียน เพื่อเตรียมการ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 การปฏิบัติตัวสำหรับ นักเรียน เพื่อเตรียมการ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖

3 ๑. มารยาทของ นักเรียน คณะกรรมการที่ เข้ามาประเมิน โรงเรียน มีทั้งหมด ๔ ท่าน ดังนั้นถ้า นักเรียนพบเจอ คณะกรรมการ ขอให้ สำรวมกิริยามารยาท ให้เรียบร้อย

4 - มารยาทเกี่ยวกับ การทำความเคารพ ผู้ใหญ่ โดยการไหว้ - มารยาทในการเดิน ผ่านผู้ใหญ่ - มารยาทของการ พูดคุยสนทนากับ ผู้ใหญ่ หรือกับ เพื่อนด้วยกัน

5 ๒. การแต่งกายของ นักเรียน นักเรียนทุกคนสวม เสื้อนักเรียน ดังนั้น ขอให้แต่งกายให้ เรียบร้อย โดยเฉพาะ นักเรียนชาย ให้ ชายเสื้อทับอยู่ใน กางเกงให้เรียบร้อย อย่าให้ชายเสื้อหลุด ออกมานอกกางเกง

6 ๓. การรักษาความ สะอาด และจัดเก็บ บริเวณต่างๆให้ เรียบร้อย

7 - บริเวณพื้นที่ต่างๆใน โรงเรียนที่เป็นหน้าที่ รับผิดชอบของแต่ละ ชั้นเรียนร่วมกัน

8 - ภายในห้องเรียนของ นักเรียน เก็บทำความ สะอาด และจัดให้ เรียบร้อย

9 - ลิ้นชักโต๊ะนักเรียนจัด วางหนังสือให้เป็น ระเบียบ

10 - การวางรองเท้าบนชั้น วางรองเท้า ควรจัดวางให้เป็น ระเบียบ

11 - การรักษาความสะอาด บริเวณโรงอาหาร โดย นำขยะไปทิ้งให้ลงถัง และไม่วางขยะทิ้งไว้บน โต๊ะอาหาร

12 ๔. การใช้โรงอาหาร อย่างเป็นระเบียบ

13 - เข้าแถวซื้ออาหารให้ เป็นระเบียบ

14 - นั่งโต๊ะรับประทาน อาหารตามที่กำหนด ไว้ให้ และรักษาความ สะอาดโต๊ะอาหารของ ตนเองให้สะอาด

15 - นั่งรับประทานอาหาร ให้เรียบร้อย ไม่ควรเดินรับประทาน อาหาร


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. การปฏิบัติตัวสำหรับ นักเรียน เพื่อเตรียมการ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google