งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก
Layout Manager การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก

2 ให้ลองศึกษา Code ต่อไปนี้
import javax.swing.*; import java.awt.*; class TestPanel{ public static void main(String s[]){ JFrame f = new JFrame ("Test"); JPanel p = new JPanel(); JPanel p1 = new JPanel(); JPanel p2 = new JPanel(); p.setBackground(Color.CYAN); p2.setBackground(Color.BLACK); f.add(p); f.add(p1); f.add(p2); f.setSize(100,100); f.show(true); }

3 ผลลัพธ์ที่ได้ ทำไม panel สีขาวไม่ปรากฏ
เนื่องจากในการทำงานนั้นสีขาวจะเพิ่มเข้าไปในเฟรมก่อน แต่เมื่อมีการเพิ่ม panel สีดำ panel สีดำจะไปทับ สีขาวนั้น จะทำอย่างไรเมื่อต้องการให้แสดง panel ทั้งสองสี

4 ชนิดของ Layout Manager
FlowLayout BorderLayout GridLayout CardLayout GridBagLayout

5 Method public void setLayout(LayoutManger mgr) Example ())

6 FlowLayout เป็นการจัดวาง component ที่วางเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ถ้าวางจนเต็มแล้วจะวางลงข้างล่างต่อไป 1 2 3 4 5 6

7

8 import javax.swing.*; import java.awt.*; class TestPanel{ public static void main(String s[]){ JFrame f = new JFrame ("Test"); JButton b1 = new JButton(" 1 "); JButton b2 = new JButton(" 2 "); JButton b3 = new JButton(" 3 "); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(b1); f.add(b2); f.add(b3); f.setSize(200,75); f.show(true); }

9 import javax.swing.*; import java.awt.*; class Test extends JFrame{ JButton b1,b2,b3; Test(){ b1 = new JButton(" 1 "); b2 = new JButton(" 2 "); b3 = new JButton(" 3 "); f.setLayout(new FlowLayout()); add(b1);add(b2);add(b3); setSize(200,75); setVisible(true); } public static void main(String s[]){ Test a = new Test();

10 BorderLayout เป็นการวาง component 5 ส่วน คือ CENTER, NORTH, SOUTH, EAST และ WEST การระบุตำแหน่งสามารถทำได้โดยเมธอด add()

11

12 GridLayout เป็นการวาง component ตามแถวและคอลัมน์ที่กำหนดไว้ โดยมี construction คือ public GridLayout() public GridLayout(int row, int col)

13

14

15

16 จงออกแบบ Layout เครื่องคิดเลข

17


ดาวน์โหลด ppt การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google