งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
อ.เมธี พิกุลทอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 วัตถุประสงค์ของการเรียน
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่ามีผลกระทบใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถอธิบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกสุขลักษณะได้ นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้

3 กลุ่มของผลกระทบ ผลกระทบทางสุขภาพร่างกาย ผลกระทบทางสุขภาพจิตใจ , อารมณ์
ผลกระทบทางสังคม

4 ผลกระทบทางสุขภาพร่างกาย
ปวดตามข้อ กล้ามเนื้ออ่อนล้า สายตาเสื่อม เกิดโรคในช่องท้อง พักผ่อนน้อยลง ระบบขับถ่ายแปรปรวน ภูมิคุ้มกันโรคถดถอย

5 โรคที่มักเกิดกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

6 Computer Vision Syndrome (CVS)
โรคที่เกิดกับดวงตา Computer Vision Syndrome (CVS) อาการปวดตาและแสบตาเกิดขึ้นเพราะมีสมาธิกับข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์มากเกินไป จนลืมกระพริบตา ปรับสภาพแสงภายในห้องทำงานไม่ให้มีแสงสะท้อนมาที่ จอคอมพิวเตอร์ ปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป

7 Computer Vision Syndrome (CVS)
โรคที่เกิดกับดวงตา Computer Vision Syndrome (CVS) นั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 70 ซม.จากดวงตา นั่งกึ่งกลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์

8 โรคภูมิแพ้ นักวิจัยในสวีเดนพบว่า สารเคมีที่ชื่อว่า Triphenyi Phosphate จากจอคอมพิวเตอร์แบบ CRT ปล่อยออกมาวนเวียนรอบๆตัวเรา ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ ให้เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศ

9 โรคในช่องท้อง โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้ โรคเกี่ยวกับระบบขับถ่าย 9

10 ผลกระทบทางสุขภาพจิตใจ , อารมณ์

11 ผลกระทบทางสุขภาพจิตใจ , อารมณ์
พฤติกรรมทางอารมณ์เปลี่ยนไป ความอดทนน้อยลง ไม่มั่นใจในตนเองที่จะเผชิญกับปัญหา

12 ผลกระทบทางสังคม สมาคมกับชาวบ้านน้อยลง เขียนหนังสือน้อยลง ภาษาวิบัติ
เก็บตัว

13 ผลกระทบทางสังคม ขยายช่องว่างระหว่างวัยและสถานะทางสังคม
อาชญากรรมเพิ่มขึ้นและหลากหลายวิธี คนรุ่นใหม่มองว่าของผิดกฏหมายเป็นเรื่องธรรมดา 13

14 การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกสุขลักษณะ

15 สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในที่ทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปและไม่หนาวเย็นจนเกินไป อุณหภูมิของผู้ใช้ไม่ควรเกิน 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของอุปกรณ์ไม่ควรเกิน 55 องศาเซลเซียส

16 สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความชื้นควรอยู่ในช่วง 30-60% ปราศจากฝุ่นละออง กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ มีแสงสว่างสม่ำเสมอทั่วห้อง ไม่น้อยกว่า 300 lux 16

17 การวางตำแหน่งร่างกาย
พื้นที่วางบนโต๊ะควรมีเนื้อที่เพียงพอที่จะวาง จอคอมพิวเตอร์ได้ ห่างจากสายตา 70 ซม.

18 การวางตำแหน่งร่างกาย
ความสูงของโต๊ะ จะต้องคำนึงด้วยว่าเมื่อวางจอคอมพิวเตอร์แล้ว จอคอมพิวเตอร์จะอยู่ในระดับสายตาพอดี 18

19 การวางตำแหน่งร่างกาย
ปรับความสูงของเก้าอี้ให้เหมาะสมกับลักษณะการเคลื่อนไหวของแขนและเท้า โดยคำนึงถึงความสามารถของแขนในการทำงานบนโต๊ะได้สะดวกสบาย 19

20 การวางตำแหน่งร่างกาย
เท้าควรแตะพื้น ไม่ลอยห้อย 20

21 การวางตำแหน่งร่างกาย
เก้าอี้ควรมีพนักพิงหลัง เพื่อให้รองรับกับกระดูกสันหลัง อาจมีหมอนรองหนุนหลังรองรับความโค้งงอของโครงสร้างกระดูกสันหลัง 21

22 การวางตำแหน่งร่างกาย
หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ทำงานต้องเอื้อมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อแขน ไหล่ และหลัง

23 แสงเข้าจากด้านบน ด้านหลังเยื้องข้าง ประมาณ 45 องศา
สภาพแสงในการทำงาน แสงเข้าจากด้านบน ด้านหลังเยื้องข้าง ประมาณ 45 องศา

24 สภาพแสงในการทำงาน หลีกเลี่ยงการหันจอภาพรับแสงจากด้านหลังโดยตรง

25 สภาพแสงในการทำงาน หลีกเลี่ยงการหันหน้าผู้ใช้สวนทางกับแสงสว่าง

26 สภาพแสงในการทำงาน ใช้แผ่นกรองแสงที่มีความเข้มพอประมาณ

27 การบำบัดอาการเบื้องต้น

28 อาการที่เกิดกับดวงตา
ถูมือให้เกิดความร้อน หลับตา เอามือนาบหนังตา 1 นาที ลืมตา กลอกตาจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย 4 ครั้ง กลอกตาจากมุมซ้ายไปมุมขวา มุมขวาไปมุมซ้าย 4 ครั้ง ทำข้อ 1 , 2 กวาดสายตาเป็นวงกลม 4 รอบ กวาดลูกตาจากบนลงล่าง ล่างไปบน 4 ครั้ง

29 อาการที่เกิดกับหลัง นวดบริเวณหลัง นั่งหลังตรง พิงพนัก
บิดตัว นวดบริเวณหลัง นั่งหลังตรง พิงพนัก จัดเก้าอี้ไม่ให้สูงเกินไป เข่างอขนานพื้น

30 อาการของระบบขับถ่าย ดื่มน้ำบริสุทธิ์ บิดร่างกาย ลุกไปเข้าห้องน้ำ 30

31 อาการปวดหัว หาอากาศบริสุทธิ์ ทายาหม่องที่ขมับแล้วนวดเบา ๆ
หยุดพักการทำงาน หาอากาศบริสุทธิ์ ทายาหม่องที่ขมับแล้วนวดเบา ๆ หาเวลาพักผ่อน

32 รีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยด่วน
หากอาการไม่ทุเลา รีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยด่วน

33


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google