งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต4

2 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ ปศข.4 รวมทั้งหมด 22 ศูนย์
4 ศูนย์ 2 ศูนย์ 2 ศูนย์ 1 ศูนย์ 9 ศูนย์ 1 ศูนย์ 3 ศูนย์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ ปศข.4 รวมทั้งหมด 22 ศูนย์

3 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน 21 ศูนย์
-ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบศรีธาตุ -ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งฝน -สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด -ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหนองวัวซอ 4 ศูนย์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ -สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ -ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ สกลนคร 2 ศูนย์ -สหกรณ์การเกษตรเมืองเลยจำกัด -สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.เลย จำกัด 2 ศูนย์ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวลำภู จำกัด 1 ศูนย์ - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบน้ำพอง จำกัด - สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด -กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม บจก. ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด -ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกระนวน -ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญ -ศูนย์รวบรวมน้ำนมพังทุย -ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอุบลรัตน์ - เขาสวนกวาง -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคนมนาศรี – ดงเค็ง -กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 9 ศูนย์ -สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขาอำเภอเมือง สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์(เขตบรบือ) 3 ศูนย์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน 21 ศูนย์


ดาวน์โหลด ppt จำนวนศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google