งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร
ทำงานกับสี (Color) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

2 ทำงานกับสี (Color) Stroke Color Fill Color
วัตถุใน Flash จะประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อยๆ 2 ส่วน ได้แก่ พื้นของวัตถุ(Background หรือ Fill) และเส้นขอบวัตถุ (Stroke) Stroke Color Fill Color รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนควบคุมสีใน Toolbox Swap Color การสลับสี Fill Color สีพื้นของวัตถุ, สี Stroke Color สีเส้น Default Color คืนค่าสีสู่ค่าเดิม คือดำ, ขาว

3 การเพิ่มสี การเพิ่มรายการสี สามารถทำได้โดยคลิกที่เครื่องมือเลือกสี (จะเป็นFill หรือ Stroke) ก็ได้แล้วคลิกที่ปุ่ม Color Picker ซึ่งปรากฏที่มุมบนขวาของจอภาพแสดงค่าสี คลิกที่ปุ่ม Color Picker 1

4 การเพิ่มสี(ต่อ) 2 3 4 5 ปรากฏจอภาพผสมสีใหม่ คลิกในช่อง Custom colors
ผสมสีตามต้องการ 5 คลิกปุ่ม Add to Custom Colors

5 แผงควบคุมสี (Color Panel)
Color Panel เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเกี่ยวกับสี โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการไล่โทนสี (Gradient) เนื่องจากการสร้างชุดสีการไล่โทน ไม่สามารถทำได้จากส่วนควบคุมสีปกติ Flash เตรียม Panel เกี่ยวกับสีไว้ 2 ชุดคือ • Swatches ซึ่งมีการทำงาน/ ใช้งานลักษณะเดียวกับ Toolbox

6 แผงควบคุมสี (Color Panel) (ต่อ)
• Color มีส่วนเพิ่มเติมการใช้สีมากกว่าปกติ เช่น การทำสีแบบไล่โทนลักษณะต่างๆ,การใช้ภาพกราฟิกมาเป็นพื้นของกราฟิก (Texture) รวมทั้งการปรับค่าความโปร่งใสของสี (Alpha)

7 แผงควบคุมสี (Color Panel) (ต่อ)
ชุดสีแบบไล่โทน • คลิกเลือกรายการ Fill Type เป็น Linear (ไล่โทนในแนวระนาบ) หรือ Radial (ไล่โทนในแนวรัศมี) Linear Radial

8 แผงควบคุมสี (Color Panel) (ต่อ)
ชุดสีแบบไล่โทน • นำเมาส์ไปคลิกใต้ Gradient definition bar จะปรากฏ Gradient Pointer กำหนดจำนวน Gradient Pointer ตามต้องการ • ถ้าต้องการลบ Gradient Pointer ให้นำเมาส์ไปชี้ ณ Gradient Pointer ที่ต้องการลบ แล้วลากออกจาก Gradient definition bar • กำหนดสีให้กับ Gradient Pointer โดยคลิกที่ Gradient Pointer ชิ้นที่ต้องการ จากนั้นคลิกเลือกสีจาก Current Color ทำซ้ำกับ Gradient Pointer ตำแหน่งอื่น

9 แผงควบคุมสี (Color Panel) (ต่อ)
ชุดสีแบบไล่โทน • สามารถเลื่อนปรับตำแหน่งของ Gradient Pointer โดยใช้หลัก Drag & Drop • คลิกปุ่ม Color Mixer Option Menu แล้วเลือกคำสั่ง Add Swatch เพื่อเพิ่มสี ที่กำหนดให้กับโปรแกรม

10 แบบฝึกทักษะ คำชี้แจง จงใช้เครื่องมือการจัดการเกี่ยวกับสีในโปรแกรม Flash CS3 ใน การปฏิบัติตามคำสั่ง ดังนี้ 1. สร้างรูปสี่เหลี่ยม 3 รูป 2. สี่เหลี่ยมรูปที่ 1 ให้ลงสีเส้นเป็นสีแดง สีพื้นหลังเป็นสีเหลือง 3. สี่เหลี่ยมรูปที่ 2 ให้ไล่สีพื้นหลังเป็นแบบแนวนอน จากสีเขียวไปสีเหลือง 4. สี่เหลี่ยมรูปที่ 3 ให้ไล่สีพื้นหลังเป็นแบบวงกลม โดยให้กำหนดสีแรก เป็นสีน้ำเงินสีที่สองเป็นสีม่วง


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google