งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RSIS นครศรีธรรมราช 8-9 กรกฎาคม 2557 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RSIS นครศรีธรรมราช 8-9 กรกฎาคม 2557 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RSIS นครศรีธรรมราช 8-9 กรกฎาคม 2557 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ข้อมูล IS 43 แฟ้ม มรณบัตร eClaim 2

3 การใช้ข้อมูลเพื่อถนน ปลอดภัย จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูล 3

4 ID Primary key: ID 13 หลัก เช็คกับ มหาดไทย Algorithm Composite key: – ชื่อ สกุล – วันเกิด – สถานที่ : อำเภอ * ที่เกิดเหตุ ที่เสียชีวิต – เวลา : วัน เวลา * 4

5 ปัจจัยเสี่ยง : ไม่สวมหมวก มอเตอร์ไซค์ ผู้ขับขี่ ผู้ซ้อน ตาย บาดเจ็บที่ศีรษะ กลุ่มเสี่ยง : อายุ อาชีพ โรงเรียน ที่ ทำงาน สวม VS ไม่สวม ปัจจัยเสี่ยงร่วม : แอลกอฮอล์ 5

6 เด็กเล็ก คลินิกฝากครรภ์ คลินิกเด็กดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สื่อเด็ก หมวกเด็ก 6

7 เด็กนักเรียน โรงเรียน มหาวิทยาลัย 7

8 วัยทำงาน สถานประกอบการ -> มาตรการ องค์กร การบังคับใช้กฎหมาย 8

9 การจัดการข้อมูล เครื่องมือ Tool kit: เครื่องมือ เชื่อมโยงฐานข้อมูล : “RTIIS” 9

10 การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือ Tool kit: – เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล IS แบบเมนู ปรุงสำเร็จ : “ISIS” -> เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหลายฐาน แบบเมนูปรุงสำเร็จ : “RSIS” -> เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหลายฐาน แบบตามสั่ง :.”iAnalysis”? 10

11 การใช้ประโยชน์ข้อมูล วง core group ข้อมูลเพื่อถนน ปลอดภัย –25 ทุกแหล่งข้อมูลส่งข้อมูลให้ศูนย์ ข้อมูล –15 ศูนย์ข้อมูลส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลให้วง Core grpup “ ชง ” ส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลเข้าที่ ประชุมจ. ทุกเดือน 11

12 Forum/CoP Web site: –Phase 1: K4DS.org/rtiis: data dictionary, workshop material –Phase 2: K4DS.org/rsis Facebook fan page: RSIS Line group: RSISthai Mail group: rsisthai@googlegroups.com 12

13 13


ดาวน์โหลด ppt RSIS นครศรีธรรมราช 8-9 กรกฎาคม 2557 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google