งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Layer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Layer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Layer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

2 ความหมายของเลเยอร์ (Layer)
ส่วนที่เปรียบเสมือนที่เก็บของวัตถุที่ต้องการให้แสดงบนฉากและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ลักษณะของเลเยอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวเปรียบเสมือนการนำแผ่นใสหลายๆแผ่นมาวางซ้อนกัน

3 ชนิดของเลเยอร์ (Layer)
1.Mask Layer คือ เป็นเลเยอร์พิเศษที่เป็นลักษณะคล้ายหน้ากากที่เจาะ ช่องเพื่อให้มองทะลุผ่านไปยังเลเยอร์ที่อยู่ถัดไป ซึ่งสามารถกำหนดลักษณะ ของเลเยอร์ชนิดนี้ให้เคลื่อนที่ไปโดยเคลื่อนที่ไปซ้ายหรือขวาวนกันไป 2.Guide Layer คือ เป็นเลเยอร์ที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว ให้กับชิ้นงาน โดยสามารถกำหนดการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ซึ่งสามารถ กระทำได้ทั้ง Symbol หรือ Shape

4 ส่วนประกอบของ Layer บน Timeline
แสดง/ซ่อนเลเยอร์ (Show/Hide Layer) กำหนดชื่อเลเยอร์ (Layer Name) ตรึง/ไม่ตรึงเลเยอร์ (Lock/Unlock Layer) กำหนดให้แสดงเฉพาะเส้นขอบ (Show All Layer As Outline)

5 ส่วนประกอบของ Layer บน Timeline
สร้างโฟลเดอร์เลเยอร์ (Insert Folder Layer) เพิ่มเลเยอร์ใหม่ (Insert Layer) กำหนดเส้นทางของการเคลื่อนไหว (Add Motion Guide) ลบเลเยอร์ (Delete Layer)

6 แบบฝึกทักษะ คำชี้แจง จงสร้างชิ้นงานคนละ 1 ชิ้นงาน โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ดังนี้ 1. สร้าง Layer ขึ้นมา 2 Layer 2. ตั้งชื่อ Layer ที่ 1 ว่า “สี่เหลี่ยม” และตั้งชื่อ Layer ที่ 2 ว่า “วงกลม” 3. วาดรูปสี่เหลี่ยม 1 รูปลงบนพื้นที่ทำงาน ใน Layer ชื่อ “สี่เหลี่ยม” 4. วาดรูปวงกลม 1 รูปลงบนพื้นที่ทำงาน ใน Layer ชื่อ “วงกลม” 5. ให้บักทึกงาน โดยตั้งชื่อว่า “Layer กลุ่มที่......”


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Layer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google