งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง
วิชา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การจัดเรียงหนังสือบนชั้น

2 จุดประสงค์ บอกวิธีการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นได้
ปฏิบัติงานจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นได้

3 หนังสือทั่วไป จัดเรียงตามเลขหมู่ -จากน้อยไปหามาก -จากซ้ายไปขวา
-จากบนลงล่าง

4 ตัวอย่าง 325 326 327 328 ส-ค ว-ห ส-ง บ-ล
ส-ค ว-ห ส-ง บ-ล

5 ให้เรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของผู้แต่ง
เลขหมู่เหมือนกัน ให้เรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของผู้แต่ง บ-ค ว-ห ส-ง อ-ล

6 425 425 425 425 บ-ค บ-น บ-ย บ-ล เลขหมู่เหมือนกัน
ตัวอักษรตัวแรกของผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง บ-ค บ-น บ-ย บ-ล

7 ชื่อเรื่องเดียวกันมีหลายฉบับ ให้เรียงตามลำดับที่ของฉบับ
บ-ค บ-ค บ-ค บ-ค ฉ ฉ ฉ ฉ.4

8 หากมีหลายฉบับให้เรียงลำดับตามฉบับ
หนังสือชุด ให้เรียงตามลำดับ หากมีหลายฉบับให้เรียงลำดับตามฉบับ บ-ค บ-ค บ-ค บ-ค ล.1 ฉ.1 ล.1 ฉ ล.2 ฉ ล.2 ฉ.2

9 จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง และชื่อหนังสือจากซ้ายไปขวา
หนังสือบันเทิงคดี จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง และชื่อหนังสือจากซ้ายไปขวา น น น น บ-ค ย-น ส-ย ส-ล

10 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย
จัดทำโดย นางนฤมล พลมั่น ครู คศ. 1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google