งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2556
วาระเพื่อทราบ มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2556

2 เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2555 กับปีงบประมาณ 2556
หน่วย (บาท) ส่วนกลาง รวมปี 2555 (ต.ค. – มี.ค.) = 5,583, บาท รวมปี 2556 (ต.ค. – มี.ค.) = 8,605, บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 = 3,021, บาท คิดเป็น 54.12%

3 เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า อาคาร 13 ชั้น และอาคาร 7 ชั้น
เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า อาคาร 13 ชั้น และอาคาร 7 ชั้น เพิ่มขึ้น 61.5% เพิ่มขึ้น 41.63%

4 เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า วงแหวนอุตสาหกรรม(สกส.) และใต้สะพาน (สบร.)
เพิ่มขึ้น 44.1% เพิ่มขึ้น 59.75%

5 มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2556
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 1. การใช้เครื่องปรับอากาศ - เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา น. และปิดเวลา น. - ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา

6 2. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง
2.1 อาคารสำนักงาน ทุกอาคาร - ถอดหลอดไฟฟ้าออกทุก 4 ดวง ถอด 1 ดวง - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงานช่วงเวลาพักกลางวันเวลา – น. - ห้องโถงชั้นล่างอาคาร 2 (ตึก 7 ชั้น) และ อาคาร 1 (ตึก 13 ชั้น) ปิดเวลา น. เป็นต้นไป ยกเว้น เฉพาะหน้าลิฟต์ทั้งสองอาคาร 2.2 อาคารจอดรถ - ปิดไฟอาคารตั้งแต่ น. ยกเว้นหน้าลิฟต์และบันไดหนีไฟ

7 4. ขอความร่วมมืองดทำอาหารในสำนักงานทุกหน่วยงาน
3. การใช้ลิฟต์ 3.1 อาคาร 1 (ตึก 13 ชั้น) วันราชการ - วันคู่เปิดลิฟต์ด้านซ้าย 2 ตัว วันคี่เปิดลิฟต์ด้านขวา 2 ตัว ยกเว้น ช่วงเวลา 11.30 – น. เปิดใช้ทั้ง 2 ด้าน รวม 4 ตัว วันหยุดราชการและช่วงเวลากลางคืน กำหนดเวลา – น.รุ่งขึ้น เปิดใช้ 1 ตัว 3.2 อาคาร 2 (ตึก 7 ชั้น) - ลิฟต์ฝั่งตะวันตก (ทางเข้าอาคาร 1) เปิดเฉพาะชั้น 1, 3, 5, 7 - ลิฟต์ฝั่งตะวันออก (ฝั่งด้านโรงอาหาร) เปิดเฉพาะชั้น 1, 3, 4, 6, 7 4. ขอความร่วมมืองดทำอาหารในสำนักงานทุกหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google