งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก อาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถ การแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุก ด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก อาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถ การแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุก ด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก อาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถ การแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุก ด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย คำว่า “ASEAN” เป็นคำย่อมาจาก “Association of Southeast Asian Nations” ให้ความเคารพแก่เอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและ เอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด ฯลฯ

3 มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

4 ธงมาเลเซีย ดอกไม้ ประจำชาติ : ชบา ชุดประจำ ชาติ

5 ธงพม่า ดอกไม้ประจำชาติ : ประดู่ ชุดประจำชาติ

6 ธงกัมพูชา ดอกไม้ประจำชาติ : ลำดวน ชุดประจำชาติ

7 ธงลาว ดอกไม้ประจำชาติ : ลีลาวดี ชุดประจำชาติ

8 ธงไทย ดอกไม้ประจำชาติ : ราชพฤกษ์ ชุดประจำชาติ

9 ธงสิงคโปร์ ดอกไม้ ประจำชาติ : กล้วยไม้แวนด้า ชุดประจำชาติ

10 ธงเวียดนาม ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกบัว ชุดประจำชาติ

11 ธงบรูไน ดอกไม้ ประจำชาติ : ดอกซิมปอร์ ชุดประจำชาติ

12 ธงฟิลิปปินส์ ดอกไม้ประจำชาติ : พุดแก้ว ชุดประจำชาติ

13 ธงอินโดนีเซีย ดอกไม้ ประจำชาติ : กล้วยไม้ราตรี ชุดประจำ ชาติ

14


ดาวน์โหลด ppt เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก อาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถ การแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุก ด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google