งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีบทปีทาโกรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

2

3

4

5 ดังนั้น ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 10 หน่วย
รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 6 หน่วย และ 8 หน่วย ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกี่หน่วย C2 = A2 + B2 C2 = C2 = C2 = 100 C2 = 102 C = 10 ดังนั้น ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 10 หน่วย

6 ดังนั้น ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 15 หน่วย
รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 9 หน่วย และ 12 หน่วย ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกี่หน่วย C2 = A2 + B2 C2 = C2 = C2 = 225 C2 = 152 C = 15 ดังนั้น ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 15 หน่วย

7 จงหาค่า N N = 20

8 จงหาค่า D D = 12

9 ดังนั้น เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
อัตราส่วนของความยาวของด้าน 3 : 4 : 5 เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ 52 = 25 = 25 = 25 ดังนั้น เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

10 ดังนั้น เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
อัตราส่วนของความยาวของด้าน 28: 96 : 100 เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ 1002 = 10,000 = 10,000 = 10,000 ดังนั้น เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

11 a = 55

12 a = 50 b = 50 a+b = 100

13 b = 40 c = 10 b+c = 50

14


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีบทปีทาโกรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google