งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุภาพชนที่สร้างโดยสถาบันการศึกษาชั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุภาพชนที่สร้างโดยสถาบันการศึกษาชั้นสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุภาพชนที่สร้างโดยสถาบันการศึกษาชั้นสูง
งามด้วยจริยธรรม งามด้วยคุณธรรม งามด้วยปัญญา

2 วิถีชุมชน ความสมดุลของธรรมชาติ และจริยธรรมทางสังคม เป็นเรื่องเดียวกัน
โดยมีจุดหมายปลายทางของอุดมศึกษา ที่ชุมชนพึ่งพาได้ คือสร้างค่านิยมของเยาวชน เพื่อให้เห็นว่า วิถีชุมชน ความสมดุลของธรรมชาติ และจริยธรรมทางสังคม เป็นเรื่องเดียวกัน

3

4

5

6 การบริโภคที่เหมาะสมด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยพึงให้การศึกษา
ปัจจัยสี่ นันทนาการ มีส่วนร่วมในสังคม ความเชื่อ ข่าวสารข้อมูล

7 การบริโภคอย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีวิถีชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติ รวมทั้งจริยธรรมของสังคมที่สมดุล ซึ่งทำให้เกิด สังคมธรรมมาภิบาล สังคมเศรษฐกิจพอเพียง สังคมคุณธรรมนำความรู้

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 โลกแห่งความเป็นจริง ฝูงชนกำเนิดคล้าย คลึงกัน
ฝูงชนกำเนิดคล้าย คลึงกัน ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด เว้นแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้ ฤาไหว โคลงโลกนิติ ในพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

21 งามด้วยจริยธรรม อันงามรูปงามทรัพย์บังคับยาก มีน้อยมากก็ตามชาติวาสนา ถึงร่างกายบุญกรรมก็ทำมา มิใช่ว่าสรรสร้างได้ดังใจ คงแต่เพียงที่สามให้งามจิต งามจริตกิริยาอัชฌาสัย งามวาจาไพเราะเสนาะใน ดำรงไว้ให้งามสามประการ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ธรรมที่ทำให้งาม ขันติ โสรัจจะ ความอดทนอดกลั้น

22 งามด้วยจริยธรรม ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน๚ โคลงโลกนิติ ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

23 สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงประพันธ์ “กฤษณาสอนน้อง”
อย่าซอนซอนสรวลเสียงสำเนียงดัง อย่าระเริงกิริยาเป็นน่าชัง ถ้ายามพลั้งชนจะชวนสำรวลพลัน        อย่าด่วนดำเนินไคลครรไลแล่น กรกรีดแหวนแกว่งหัตถาหกหัน อย่ามุ่งเมิดเดินบาทจะพลาดพลัน อย่าทัดพันธุ์มาลาเมื่อคลาไคล        อย่าเสยเกศยุรยาตรเมื่อนาถย่าง จีบพกกลางขายสำเนียงส่งเสียงได้ สะกิดเพื่อนเยื้อนสรวลสำรวลใน อย่าทรงสไบพลางเดินดำเนินลี               อย่ายอหัตถ์ผัดลบกำโบละ ประทินประนางย่างทางวิถี อย่านุ่งกรายภูษาเดินจรลี จะเสื่อมศรีศักดิ์ยุพาไม่ถาวร     อนึ่งอย่าทรงสไบครองทั้งสองบ่า เปลือกพระกายินทรีศรีสมร ถ้าชายสบก็จะสรวลสำรวลอร เป็นเครื่องร้อนสำรวมหทัยไม่ธำรง       

24 งามด้วยคุณธรรม หิริ โอตัปปะ ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป
งามด้วยคุณธรรม หิริ โอตัปปะ ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป เป็นสตรีนี้ไซร้มิใช่ง่าย สงวนกายเราไว้อย่าให้หมอง จะยากจนข้นไร้วิสัยทอง ย่อมจะต้องมีค่าราคาแพง อันหอมนามความดีสตรีนั้น ไม่มีวันทรามเชยระเหยหืน ถึงมาตรแม้นตัวตายไม่คลายคืน ยังหอมชื่นชูนามเพราะความดี

25 งามด้วยคุณธรรม เกิดเป็นตัวชั่วดีต้องมีจิต กระหน่ำกิจช่วยชาติอย่าหวาดไหว เพื่อดำรงอิสระคณะไทย ของเราไว้ให้จำเริญดำเนินทัน

26 งามด้วยคุณธรรม ไม้ค้อมมีลูกน้อม นวยงาม คือสัปบุรุษสอนตาม ง่ายแท้
ไม้ค้อมมีลูกน้อม   นวยงาม คือสัปบุรุษสอนตาม   ง่ายแท้ ไม้ผุดังคนทราม   สอนยาก ดัดก็หักแหลกแล้   ห่อนรื้อโดยตาม๚ โคลงโลกนิติ ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

27 งามด้วยปัญญา ความรู้ผู้ปราชญ์นั้น นักเรียน
ความรู้ผู้ปราชญ์นั้น   นักเรียน ฝนทั่งเท่าเข็มเพียร   ผ่ายหน้า คนเกียจเกลียดหน่ายเวียน   วนจิต กลอุทกในตะกร้า   เปี่ยมล้นฤามี โคลงโลกนิติ ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

28 งามด้วยปัญญา ถึงพ่อแม่เราไซร้จะให้ทรัพย์ ก็สำหรับขาดเหลือช่วยเกื้อหนุน ย่อมจะเป็นแต่ละเมื่อที่เจือจุน ไม่เหมือนทุนทางวิชาจะหากิน      ด้วยความรู้นั้นเลิศประเสริฐสุด เปรียบประดุจดังแควกระแสสินธุ์ จะวิดวักตักมาเป็นอาจินต์ ไม่รู้สิ้นแห้งขอดตลอดกาล

29 ตอบแทนคุณชาติ ด้วยความรู้รู้ไว้มิใช่ว่า เอาใส่บ่าแบกหามเลยงามขำ ถึงจะมีเงินทองไม่ต้องคลำ ไว้แนะนำวิชาเป็นอาจารย์ ก็มีคุณจุนเจือเหมือนเกื้อชาติ ให้สามารถรู้กิจโดยพิสดาร เพื่อวิชาสารพัดหัตถการ แผ่ไพศาลฟุ้งเฟื่องในเมืองไทย

30

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt สุภาพชนที่สร้างโดยสถาบันการศึกษาชั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google