งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน กำหนดกรอบ บรรยาย เคลื่อนไ หว อาชี พ ชีวิต เป็ น อยู่ ปรากฏความ เปลี่ยนแปลง เป็น ครู ข้าราชการครู พนักงา นรัฐ สอ น แนะ นำ เสนอ แนวคิด กำกับงานของ Stu-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน กำหนดกรอบ บรรยาย เคลื่อนไ หว อาชี พ ชีวิต เป็ น อยู่ ปรากฏความ เปลี่ยนแปลง เป็น ครู ข้าราชการครู พนักงา นรัฐ สอ น แนะ นำ เสนอ แนวคิด กำกับงานของ Stu-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งาน กำหนดกรอบ บรรยาย เคลื่อนไ หว อาชี พ ชีวิต เป็ น อยู่ ปรากฏความ เปลี่ยนแปลง เป็น ครู ข้าราชการครู พนักงา นรัฐ สอ น แนะ นำ เสนอ แนวคิด กำกับงานของ Stu- งาน เอกสาร งานสังคม สัมพันธ์ งานสนอง นโยบาย หน่วยงาน

3

4

5 อุฏฐานสัมปทา – หมั่น ขยัน พากเพียร ทำงานได้นาน มองออกว่าจะทำอะไร ความคิด สร้างสรรค์ อารักขสัมปทา - รักษาสิ่งที่ได้มาเพื่อทำประโยชน์ กับสิ่งนั้น สมกับคุณค่าสิ่งนั้น กัลยาณมิตตตา - มีเพื่อนเป็นคนดี – รู้จัก แยกแยะเพื่อน เลือกคบ วางตัวเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน สมชีวิตา - ไม่ฟุ่มเฟือย – ไม่บ้าแฟร์ชั่น ไม่ มุ่งมั่นอยากมี ไม่แข่งดี ด้วยสิ่งของ

6 ศรัทธา – ความเชื่อมั่น / ความเชื่ออย่างมี เหตุผล / เชื่อในหลักความดีงาม ศีล – ความเรียบร้อยแห่งความ ประพฤติ / ปฏิบัติ / มีความสะอาดกาย วาจา จาคะ – ใจดี / มีใจให้มากกว่าได้ / คิดให้ สบายใจกว่าคิดเอา / ใจกว้าง / ละลายความเห็นแก่ตัว / ล้างความตระหนี่ ปัญญา – ใฝ่ความรู้อยู่เสมอ / เห็น คุณค่าของความดี / พัฒนาความสามารถไม่หยุด

7 เชื่อว่า ทำดี มีผล ตนรับ นับคะแนน ติด แน่นกับจิตไป ทำชั่ว ตัวรับ นับคะแนบ ติดแน่นกับจิต ไป ศีล ขัดเกลา เข้าอุปนิสัย ละเมียดละไมข้าม ภพชาติ จาคะ ให้ไปจะได้มา ให้น้อยได้มาก ให้ ธรรมดา ได้ประณีต ปัญญา สว่างปัจจุบัน สว่างอนาคต ทุกที่ ทาง ภพชาติ สว่างไปจนถึงที่สุด

8 อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตน ด้วยตนเอง อันว่าตนต้อง เตือนตน ให้พ้นผิดใครจะอยู่ ด้วยเจ้า เท่าตนเอง ตนเตือนจิต ตนได้ ใครจะเหมือนใครจะ เปล่งคำเตือน ทุกที่ได้ ตนเตือนตน ไม่ได้ ใครจักเตือนใครจะฉุด ใครจะรั้งทุกครั้งไป ตนแชเชือน ไม่เตือนตน ก็จนใจถ้าตนใย ไม่ใส่ใจ ในตนเอง อันกิเลส เป็นเหตุ ความชั่ว / ผิด อันกิเลส เป็นพิษ คอยทำร้าย ใช้ธรรมะ แก้กิเลส เหตุจึงกลายถึง เป้าหมาย ได้ผล ตนสลาย


ดาวน์โหลด ppt งาน กำหนดกรอบ บรรยาย เคลื่อนไ หว อาชี พ ชีวิต เป็ น อยู่ ปรากฏความ เปลี่ยนแปลง เป็น ครู ข้าราชการครู พนักงา นรัฐ สอ น แนะ นำ เสนอ แนวคิด กำกับงานของ Stu-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google