งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพจิตที่ดี โรคจิต โรคประสาท การฝึกนั่งสมาธิ ข้อแตกต่าง โรคจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพจิตที่ดี โรคจิต โรคประสาท การฝึกนั่งสมาธิ ข้อแตกต่าง โรคจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพจิตที่ดี โรคจิต โรคประสาท การฝึกนั่งสมาธิ ข้อแตกต่าง โรคจิต
เรียนหนังสือ หรือทำงานไม่ได้ ไม่ยอมรับว่าตัวเองโรคนี้ ไม่ไปพบแพทย์ ไม่ทานยา แต่กายสกปรก เรียนหนังสือ หรือทำงานได้ ยอมรับว่าตัวเองโรคนี้ ไปพบแพทย์ ทานยาเอง แต่กายเหมือนคนปกติ

2 สุขภาพจิต สาเหตุของทางจิต 1 ปัญหาทางครอบครัว 2 สิ่งแวดล้อม
2 สิ่งแวดล้อม 3 สิ่งกระทบกระเทือนทางใจ 4 สาเหตุอื่นๆ พันธุกรรม สติปํญญา นิสัยการเลี้ยงดูที่ผิด อารมณ์ โรคทางกาย อุบัติเหตุ 5 ใช้สารเสพติด

3 โรคจิต โรคจิตแบบบ้าคลั้ง โรคจิตแบบซึมเศร้า โรคจิต 2 อย่างรวมกัน

4 โรคประสาทกังวล เกิดอาการ วิตกกังวลหวาดหวั่นเกิดขึ้นทันที่ โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีเหตุผล

5 โรคประสาทซึมเศร้า เป็นโรคประสาทที่มีอาการซึมเศร้า เป็นระยะเวลานานเกินปกติมีสาเหตุเนื่องมาจากการสูญเสีย (ปกติจะมีอาการเสียใจไม่เกิน 6 เดือน)

6 โรคประสาทฮิสทีเรีย มีอาการ ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ปวดตามแขน ขา ปวดท้อง ชัก เป็นลม หมดสติ มักเป็นๆหาย (ตรวจร่างกายไม่พบสิ่งปกติ )เรียกร้องความสนใจ โรคนี้เมื่อได้รับความสมหวังจะหายเป็นปกติ

7 โรคประสาทย้ำคิดย้ำทำ
มีอาการย้ำคิด ย้ำทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผล ผู้ป่วยก็รู้ว่าไร้สาระ ไม่อาจจะควบคุมได้ บางครั้งจะรู้สึกไม่สบายใจและมีความเครียดวิตกกังวลได้ การย้ำคิด อาการพูดซ้ำคำ ซ้ำประโยค การย้ำทำ อาการ การนับ การมองดู การล้างมือ

8 โรคประสาทกลัว อาการกลัว วัตถุ สิ่งของ สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีเหตุผล ความสูง สุนัข สัตว์

9 โรคประสาทท้อแท้ มีอาการท้อแท้ใจ อ่อนเพลีย หมดแรง เจ็บปวดชาตามร่างกาย

10 โรคประสาทเปลี่ยนบุคลิกภาพ
มีอาการเปลี่ยนไปจากเดิม มีอาการผีเข้า ทรงเจ้า ร่างกายอ่อนเพลีย


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพจิตที่ดี โรคจิต โรคประสาท การฝึกนั่งสมาธิ ข้อแตกต่าง โรคจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google