งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่านนึกถึงหลักฐานอะไรบ้าง ? การพิจารณาคดี ที่ต้องมีการพิสูจน์หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่านนึกถึงหลักฐานอะไรบ้าง ? การพิจารณาคดี ที่ต้องมีการพิสูจน์หลักฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่านนึกถึงหลักฐานอะไรบ้าง ? การพิจารณาคดี ที่ต้องมีการพิสูจน์หลักฐาน

2 หลักฐาน

3

4

5

6 กิจกรรมที่ 1 ลายนิ้วมือฉัน

7 ลายนิ้วมือฉัน วิเคราะห์ลายนิ้วมือตนเองว่าเป็นแบบ ใด นักเรียนเปรียบเทียบลายนิ้วมือตนเอง กับเพื่อนๆในกลุ่ม เปรียบเทียบกับทั้งชั้นเรียน

8 รอยนิ้วมือเกิดได้อย่างไร

9

10 เหงื่อ น้ำมัน ฝุ่น

11 ลายนิ้วมือบอกอะไรเราได้ ลายนิ้วมือเป็น เอกลักษณ์เฉพาะ คน รูปแบบอาจจะ คล้ายกัน แต่ไม่ เหมือนกันใน รายละเอียด แม้แต่คนที่เป็น แฝดกันก็ไม่ เหมือนกัน

12 ลายนิ้วมือบอกอะไรเราได้ ประมาณ 60 – 70 % จะมีลายนิ้วมือ แบบพับหวาย (Loop)

13 ลายนิ้วมือบอกอะไรเราได้ ประมาณ 25 – 35 % จะเป็นแบบก้น หอย (Whorl)

14 ลายนิ้วมือบอกอะไรเราได้ ประมาณ 5 % เป็นแบบโค้ง (Arch)

15 ประโยชน์ลายนิ้วมือ เป็นหลักฐานแต่ละคน เช่น การ ทำบัตรประชาชน โรงจำนำ เป็นหลักฐานทางคดี

16 ประโยชน์ลายนิ้วมือ เทคโนโลยีเครื่องสแกนนิ้วมือ ( เป็นรหัสผ่าน )

17 การคัดลอกลายนิ้วมือ ถ้าต้องการ ทราบลายนิ้วมือ ที่แฝงอยู่ (Latent finger print) บน สิ่งของ เราจะ เอาออกมาได้ อย่างไร

18 กิจกรรมที่ 2 การคัดลอก ลายนิ้วมือ

19 สาธิตการคัดลอก ลายนิ้วมือ

20 ฝึกคัดลอก ลายนิ้วมือ ให้แต่ละกลุ่มฝึกทำ

21

22 วัตถุพยาน ตำรวจได้ หลักฐานที่ ผู้ร้ายจับมา มี รอยนิ้วมือติด อยู่ด้วย ให้นักเรียนหา ว่าจาก หลักฐานนี้ ใครคือผู้ร้าย

23 ข้อมูลลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย

24 123456 ข้อมูลผู้ต้องสงสัยของหลักฐานแต่ละหมายเลข

25 ดูเฉลย

26 ตัวอย่างอุปกรณ์จริง Fingerprint brushes

27 ตัวอย่างอุปกรณ์จริง Fingerprint ink

28 ตัวอย่างอุปกรณ์จริง Forensic kits

29 ตัวอย่างอุปกรณ์จริง Fingerprint powder

30 ศูนย์ตรวจลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) 30 Automated fingerprint identification systems

31

32

33

34 วัตถุพยานหมายเลข 1 1 23

35 1 23 วัตถุพยานหมายเลข 2

36 1 23 วัตถุพยานหมายเลข 3

37 1 23 วัตถุพยานหมายเลข 4

38 1 23 วัตถุพยานหมายเลข 5

39 1 23 วัตถุพยานหมายเลข 6

40 สรุปกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ท่านนึกถึงหลักฐานอะไรบ้าง ? การพิจารณาคดี ที่ต้องมีการพิสูจน์หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google