งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำอย่างไรให้ยั่งยืน Referral System : นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำอย่างไรให้ยั่งยืน Referral System : นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำอย่างไรให้ยั่งยืน Referral System : นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง

2 3 step Real time Emergency + OPD Emergency

3 * SHA = Sustainable Heath care & Health promotion by Appreciation & Accreditation

4 จัดอบรมโรงพยาบาลเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

5

6 กระทู้/สอบถาม Add “Namo Teerin”

7 ผลการพัฒนา Result

8

9 ยกเลิกใบส่งตัวสามสีแล้ว

10

11 Jaehom model (รพ.แจ้ห่ม)
เครือข่ายรพ.สต.แจ้ห่ม

12 Jaehom model (รพ.แจ้ห่ม)
ศูนย์ Refer Jaehom model (รพ.แจ้ห่ม) ward OPD case ห้องคลอด 1 advice 2 manage 3 ซักประวัติ ER 4 ซักประวัติ ห้องบัตร 5

13 Jaehom model (รพ.แจ้ห่ม)

14 คณะทำงาน ThaiRefer 25% 25% 25% 25% ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบระบบส่งต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 25% 25% 25% 25% โดยมีเป้าหมาย “เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย”

15 ปัจจัยความสำเร็จและยั่งยืน

16 * SHA = Sustainable Heath care & Health promotion by Appreciation & Accreditation

17 ไกลแค่ไหนคือใกล้

18 Acknowledgement เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจ.ลำปางทุกท่าน
นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.ลำปาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลำปาง เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง ผู้ใช้งานโปรแกรม ThaiRefer ทุกท่านทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นพ.วิศิษฏ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการฯเครือข่ายบริการที่ 1


ดาวน์โหลด ppt ทำอย่างไรให้ยั่งยืน Referral System : นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google