งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลขฐาน V.2 ม.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลขฐาน V.2 ม.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเลขฐาน V.2 ม.6

2 การแปลงเลขฐาน ฐาน... เป็นฐาน 10

3 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10
- ใช้วิธีการคูณด้วยค่าประจำหลักของฐาน 2 - เริ่มจากน้อยที่สุดคือ 0 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ( x 2n-1 ) +…+( x 22 ) + ( x 21 ) + ( x 20 ) ตัวอย่าง 1. แปลง เป็นเลขฐาน 10 2. แปลง เป็นเลขฐาน 10 3. แปลง เป็นเลขฐาน 10

4 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นฐาน 10
- ใช้วิธีการคูณด้วยค่าประจำหลักของฐาน 8 - เริ่มจากน้อยที่สุดคือ 0 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ( x 8n-1 ) +…+( x 82 ) + ( x 81 ) + ( x 80 ) ตัวอย่าง 1. แปลง เป็นเลขฐาน 10 2. แปลง เป็นเลขฐาน 10 3. แปลง เป็นเลขฐาน 10

5 ( x 16n-1 ) +…+( x 162 ) + ( x 161 ) + ( x 160 )
การแปลงเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10 - ใช้วิธีการคูณด้วยค่าประจำหลักของฐาน 16 - เริ่มจากน้อยที่สุดคือ 0 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ( x 16n-1 ) +…+( x 162 ) + ( x 161 ) + ( x 160 ) ตัวอย่าง 1. แปลง 1F เป็นเลขฐาน 10 2. แปลง A216 เป็นเลขฐาน 10 3. แปลง 1E516 เป็นเลขฐาน 10


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลขฐาน V.2 ม.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google