งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3500 1. สมัครตัวเอง เข้าสู่โครงการ 1,000 PV. ( แล้วแต่เลือกสินค้า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3500 1. สมัครตัวเอง เข้าสู่โครงการ 1,000 PV. ( แล้วแต่เลือกสินค้า )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 3500

6 1. สมัครตัวเอง เข้าสู่โครงการ 1,000 PV. ( แล้วแต่เลือกสินค้า )

7 สัปดาห์ที่ 3 345 6 78 91011121314 ตัวท่าน 1,000 PV. 1,350 บ. 1,500 บ. 2,200 บ. สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2

8 1,350 1,500 2,200 2 คน 4 คน 8 คน 2,800 16 คน 32 คน 5,600 64 คน 11,200 128 คน 22,400 256 คน 44,800 89,600 162,500 สัปดาห์ที่ 512 คน 1,024 2,048 4,096 8,192 ลูก 35.7 % หลาน 21% เหลน 14.2 % โหลน 14.2 %

9 (1) บาลานซ์ ซ้าย - ขวา ( รวม 35% ) = 162,500.- (2) ลูก 2 คน (3) หลาน 4 คน (4) เหลน 8 คน (5) โหลน 16 คน สรุปรายได้ ต่อ สัปดาห์ 974,500 บาท (G)(G) (G)(G) (D)(D) (CD) = 116,000.- = 139,200.- = 185,600.- ซื้อสินค้าเพิ่ม ( 6,400-8,000 บาท ) หรือ 2,000 PV. 371,200.- ซื้อสินค้าเพิ่ม ( 12,800-16,000 บาท ) หรือ 4,000 PV. ( 35.7% ) 58,000 x 2 ( 21% ) 34,800 x 4 (14.2%) 23,200 x 8 (14.2%) 23,200 x 16

10 การจ่ายผลตอบแทน ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ ปิดรอบทุก 7 วัน 1-711 8-1418 15-2125 22- สิ้นเดือน 4 หมายเหตุ เวลาปิดยอดของแต่ละวัน เวลา 19.00 น. ถ้าเลยจะเป็นยอดของวันถัดไป www.248Network.comwww.248Network.com 087-166-9144


ดาวน์โหลด ppt 3500 1. สมัครตัวเอง เข้าสู่โครงการ 1,000 PV. ( แล้วแต่เลือกสินค้า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google