งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 13/16 การจัดกิจกรรมทางการ ประชาสัมพันธ์

2 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 13/16 สื่อ สื่อมวลชน วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อบุคคลสื่อออนไลน์ สื่อเฉพาะกิจ สื่อพิธีกรรม สื่อชุมชน สื่อพื้นบ้าน สื่อกิจกรรม

3 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 13/16 การจัดกิจกรรมทางการ ประชาสัมพันธ์ (EVENT) สื่อมวลชน แถลงข่าว Press Tour สื่อมวลชน สัมพันธ์ ทางการ สัมมนา เสวนา Workshop ประชุม แข่งขัน / ประกวด แข่งขัน ประกวด เพื่อสังคม การศึกษา สุขภาพ เสริมอาชีพ การกุศล


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google