งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 ขอบเขตเนื้อหา นโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ 2 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ 3

3 นโยบายและวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมพิเศษ
นโยบายและวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมพิเศษ

4 นโยบายและวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมพิเศษ
นโยบายและวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อกระตุ้น และเรียกร้องความสนใจ เพื่อสร้างชื่อเสียงและความนิยม เพื่อเผยแพร่ถึงความเจริญ และพัฒนาขององค์การ ส่งเสริมบทบาทให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและให้เป็นที่ยอมรับ

5 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ

6 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การจัดวันและสัปดาห์พิเศษ 1

7 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การจัดการแสดงและนิทรรศการ 2

8 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การพบปะและการประชุม 3

9 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การจัดงานวันครบรอบปี 4

10 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การให้รางวัลพิเศษ 5

11 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การเปิดให้เยี่ยมชมหน่วยงานสถาบัน 6

12 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การจัดงานประกวด 7

13 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การจัดขบวนแห่ 8

14 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การอุปถัมภ์งานของชุมชน 9

15 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การให้การสนับสนุนแก่องค์การต่างๆ 10

16 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
สัญลักษณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ 11

17 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
การจัดงานฉลอง 12

18 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ

19 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ
การตั้งชื่องาน 1

20 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ
การเลือกวันจัดงาน 2

21 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ
แขกที่รับเชิญ 3

22 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ
การจัดรถรับส่งและสถานที่จอดรถ 4

23 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ
การต้อนรับ 5

24 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ
6 การเตรียมพาเที่ยวภายในบริเวณงาน

25 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ
เครื่องดื่มและของที่ระลึก 7

26 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ
การเตรียมประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานล่วงหน้า 8

27 การจัดเตรียมงานกิจกรรมพิเศษ
ความร่วมมือจากชุมชน 9

28 จบการนำเสนอ

29 กิจกรรม ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นจริง 1 งาน ในรูปแบบของการจัดมหกรรมอาหาร 4 ภาค (การจัดการแสดงและนิทรรศการ) กลุ่มที่ 1 = ภาคกลาง กลุ่มที่ 2 = ภาคใต้ * ภาคเหนือกับภาคอีสาน เป็นของนักศึกษา ภาคปกติ

30 กิจกรรม วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 56
สถานที่จัด : หน้าคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ลานกว้าง รูปแบบ : จัดบูธตามที่วางแผนไว้ มีเต้นท์ให้ หรืออาจมีการจัดวางเวทีกลาง และมีการแสดง (แล้วแต่) งบประมาณ = ออกค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเอง

31 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
ตั้งชื่องาน คิด theme กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดลักษณะเด่น และรายละเอียดกิจกรรม กำหนดสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ งานล่วงหน้า 6. กำหนดการประเมินผลการจัดกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google