งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 2554
เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เวลาสอบ 2 ชั่วโมง สิ่งจำเป็นในห้องสอบ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา บัตรประจำตัวนิสิต ข้อสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนรายวิชาทั้งหมด หลักการใช้ยาทั่วไป 10 ข้อ แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ 10 ข้อ ยาสามัญประจำบ้าน 20 ข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 10 ข้อ ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ 10 ข้อ

2 Quiz 02หลักการใช้ยาทั่วไป
1. บอกหลักการสำคัญในการใช้ยาทั่วไปมา 1 ข้อ (1 คะแนน) เมื่อได้รับยามาจากแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนใช้ควร... 2. การใช้ยาให้ถูก 5 ถูก มีอะไรบ้าง (5 คะแนน) อ่านฉลาก/เอกสารกำกับยาให้ละเอียดและเข้าใจ 1. ถูกโรค 2. ถูกคน 3. ถูกเวลา 4. ถูกขนาด 5. ถูกวิธี

3 QUIZ 03 แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ ข้อ 1. เว็บใดต่อไปนี้มีความน่าเชื่อถือมากพอที่ควรจะนำมาเป็นรายการอ้างอิงในรายงานวิชาการได้ (4 คะแนน) ควร / ไม่ควร ควร / ไม่ควร (จริงๆไม่ควร ควรสืบไปยังต้นแหล่งที่ผู้เขียนได้อ้างอิงไว้ เช็คดูความถูกต้อง ถ้าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ จึงใช้ต้นแหล่งที่สืบไปนั้นเป็นรายการอ้างอิง

4 A. http://beautycanbe.blogspot.com/2010/01/sibutramine.html

5 B. http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=16

6 C. http://login. totalweblite. com/design/1053/index. asp

7 D. http://www.oknation.net/blog/panuwat838084/2010/06/03/entry-1

8 ข้อ 2. การใช้คำค้นแบบใดใน google จะให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการและปริมาณไม่มากเกินไปโดยส่วนใหญ่เป็นเว็บที่น่าเชื่อถือ (1 คะแนน) -- จะทำรายงานเรื่องกลูต้าไธโอนทำให้ผิวขาวจริงหรือ -- Glutathione ทำให้ผิวขาวจริงหรือ Glutathione ฉีด ขาว ราคาพิเศษ Glutathione ผิวขาว site:.or.th OR site:.ac.th OR site:.go.th

9 ข้อ 3. -- จะทำรายงานเรื่องโรคท้องร่วง – ควรหาข้อมูลจากแหล่งใดเป็นอันดับแรก (1 คะแนน)
คนขายยา แพทย์ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ หนังสือเรื่องโรคระบาดในประเทศไทย จากห้องสมุด จากแหล่งไหนก่อนก็ได้

10 QUIZ 06 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1. ผู้ป่วยที่กินสารพิษชนิดใดที่ไม่ควรทำให้อาเจียน (2 คะแนน เมื่อตอบตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป) กรด ด่าง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ 2. ยาสามัญประจำบ้านชนิดใด สามารถแก้พิษ สัตว์กัดต่อย เช่น ตะขาบ แมงป่องต่อย แมงกะพรุนไฟ ได้ (2 คะแนน ถ้าตอบยาหม่องให้ 1 คะแนน ถ้ามีแอมโมเนีย ให้ 2 คะแนนทุกกรณี) ยาดมแก้วิงเวียนเหล้าแอมโมเนียหอม

11 QUIZ ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ
1.จงบอกวิธีปฏิบัติตัวที่ดีเมื่อเป็นไข้หวัด (5คะแนน เมื่อตอบมากกว่า 4 อย่างขึ้นไป) 2.จงบอกข้อเสียหรืออันตรายจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อไม่เหมาะสม (5คะแนน เมื่อมี keyword 2 คำนี้) หยุดพักอยู่บ้าน พักผ่อนมากๆ ทำตัวให้อบอุ่น ดื่มน้ำอุ่น กินอาหารอ่อน ใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาเช็ดตัว หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกบ้าน ใช้ช้อนกลาง กินยารักษาตามอาการ ปัญหาการแพ้ยา และผลข้างเคียงอื่นจากยาปฏิชีวนะ โรคติดเชื้อดื้อยารักษายาก ต้องใช้ยาแพงขึ้น แพร่กระจายง่าย เปลืองเงิน


ดาวน์โหลด ppt ข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google