งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดในโลก ถวายในหลวง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดในโลก ถวายในหลวง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดในโลก ถวายในหลวง”

2 วัดนวมินทรราชูทิศ วัดไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสง่างามเป็นอย่างมาก และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557

3 โดยพุทธศาสนิกชนและรัฐบาล จัดสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเมืองพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 วัดนวมินทรราชูทิศ จัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  

5  และเป็นอนุสรณ์ที่พระองค์พระราชสมภพที่เมืองบอสตัน โดยได้มีการสร้างอุโบสถและตัววัดตั้งแต่ปี พ.ศ บนเนื้อที่ 233 ไร่ ด้วยงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท  

6    และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยกว่า 500 ล้านบาท ทำให้วัดนวมินทรราชูทิศ เป็นวัดไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

7 นอกจากนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมรูปของพระองค์ มาประดิษฐานที่โถงทางเข้า และภายในวัดยังมีการจัดนิทรรศการ

8 แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการเรียนรู้โครงการธรรมเกษตร เพื่อใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์

9 มาให้ประชาชนได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กไทยในสหรัฐอเมริกาทั้งทางด้านภาษาไทย ประเพณี รวมถึงหลักธรรมที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

10 ที่มา:


ดาวน์โหลด ppt “เปิดวัดไทย ใหญ่ที่สุดในโลก ถวายในหลวง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google