งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขาของแมลง (Insect Legs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขาของแมลง (Insect Legs)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขาของแมลง (Insect Legs)
บทปฏิบัติการที่ 5 ขาของแมลง (Insect Legs) ขาของแมลงเป็นระยางค์ส่วนอก มีปล้องเรียงต่อกันจากฐานปส่วยปลายดังนี้; ค๊อกซ่า(Coxa) เป็นฐานติดลำตัวแมลงทางด้านข้าง มีขนาดแตกต่างกันตามชนิดของแมลง โทรแคนเตอร์(Trochanter) เป็นปล้องขนาดเล็กต่อจากค๊อกซ่า ฟีเมอร์(Femur) เป็นปล้องใหญ่ต่อจากโทรแคนเตอร์ อาจมีหนามแข็งspineเรียงเป็นแถว ทีเบีย(Tibia) เป็นปล้องยาวต่อจากฟีเมอร์ อาจมีหนามแข็งหรือส่วนปลายอาจมีหนามที่เคลื่อนไหวได้spur ทาร์ซัส(Tarsus) เป็นปล้องขนาดเล็กที่ปลายขา มี1-5 ปล้อง จำนวนปล้องใช้จำแนกชนิดแมลงtarsal formular พรีทาร์ซัส(Pretarsus) อยู่ปลายสุดของขา มีลักษณะดังนี้; - คลอ(Claw) มี1-2 อัน ลักษณะแหลม แข็ง - อะโรเลียม(Arolium) เป็นแผ่นเดี่ยวบาง กว้าง - เอ็มโปเดียม(Empodium) มี1 อัน เป็นขน ยาวแข็ง หรือแบน - พัลวิลลัส(Pulvillus) เป็นแผ่นคู่รองรับคลอ

2 Leg parts Coxa Trochanter Femur (thigh) Tibia (shin) Tarsus (foot)
Pre-tarsus (claw)

3

4 นอกจากที่ขาแมลงมีไว้ใช้ในการเคลื่อนไหวแล้ว ยังสามารถใช้ในการ ขุด
รับความรู้สึก ทำความสะอาดร่างกาย ว่ายน้ำ สร้างรัง ฟังเสียงทำเสียง เก็บอาหาร และยังมีรูปร่างต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้; 1. ขาเดิน(cursorial) ฟีเมอร์และทีเบียมีลักษณะยาวเรียว เช่น ขาด้วง ขาแมลงสาบ

5 2. ขากระโดด(saltatorial) ฟีเมอร์ขยายใหญ่ เช่น ขาหลังตั๊กแตน เพลี้ยกระโดด

6 3. ขาขุด(fossorial) ปล้องขาสั้นแข็งแรงทีเบียแบน ทาร์ซัสมีลักษณะคล้ายคราดสำหรับขุดดิน เช่น ขาหน้าแมลงกระชอน

7 4. ขาหนีบ ค๊อกซ่ายาวใช้ในการหนีบเหยื่อ ฟีเมอร์และทีเบียแข็งแรง ด้านในมีหนามเพื่อใช้ยึดเหยื่อให้แน่น เช่น ขาหน้าตั๊กแตนตำข้าว

8 5. ขาจับ(raptorial) ค๊อกซ่าและฟีเมอร์ใหญ่แข็งแรง ทีเบียเล็กยาวโค้งช่วยในการจับเหยื่อ เช่น ขาหน้าแมลงดานา

9 6. ขาเกี่ยว(pubic louse) ทีเบียเป็นง่ามเหมาะในการยึดเกาะเส้นขน ทาร์ซัสเป็นปล้องเดียวขนาดใหญ่ คลอยาวและแข็งแรง เช่น ขาเหา

10 7. ขาว่ายน้ำ(natatorial) ทาร์ซัสแบน ด้านข้างมีขนยาวติดกันเป็นแพ ช่วยในการว่ายน้ำ เช่น ขาหลังแมลงเหนี่ยง แมลงดานา

11 8. ขาเก็บอาหาร ทาร์ซัสของขาคู่หลังมีขนาดใหญ่ ด้านในมีขนเรียงตาม
ขวางแนวปล้อง(comb) ทีเบียผิวด้านนอกเป็นแอ่งมีขนใช้เก็บละอองเกสร(pollen basket) และที่ปลายมีหนามเรียงเป็นแถว(rake)

12


ดาวน์โหลด ppt ขาของแมลง (Insect Legs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google