งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมิถุนายน 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมิถุนายน 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมิถุนายน 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศไทย (ณ 22 มิย 53)

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2553 (ข้อมูล ณ 23 มิย 53) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 มิย 53) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 เปรียบเทียบอัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก กับไข้ไม่ทราบสาเหตุจำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 มิย 53) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 ประเด็นสำคัญ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 53 เป็นช่วงที่พบผู้ป่วย มากที่สุด ต้องเน้นมาตรการการป้องกันโรคอย่าง ต่อเนื่อง - เมื่อพบผู้ป่วยที่สงสัยไข้เลือดออก ต้องควบคุม โรคทันที และติดตามผลการดำเนินงาน - เตรียมพร้อมด้านมาตรการการรักษา

9 สถานการณ์ โรคมือ เท้า ปาก

10 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 การป้องกัน สำคัญที่สุดคือการแยกผู้ป่วยที่เป็นโรค ออกจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียน สถาน เลี้ยงเด็ก หมั่นล้างมือบ่อย ๆ การใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน ทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ สุขา เครื่องใช้ ของเล่น

12 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมิถุนายน 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google