งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและวิธีการ ทำรายงานการสอบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและวิธีการ ทำรายงานการสอบสวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและวิธีการ ทำรายงานการสอบสวน
ปรีชา นิศารัตน์

2 การทำรายงานการสอบสวน
คือ การทำบันทึกสรุปข้อเท็จจริง และพยาน หลักฐานที่ได้จากการสอบสวน พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยตามมาตราใด อย่างไร หรือไม่ โดยอาศัยพยานหลักฐาน และเหตุผลอย่างไร และควรได้รับโทษสถานใด 2

3 วัตถุประสงค์ในการทำรายงานการสอบสวน
เพื่อ * รายงานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน * เสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวน * ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของ ผู้มีอำนาจ 3

4 สาระสำคัญในรายงานการสอบสวน
1. มูลกรณีหรือมูลเหตุกล่าวหา 2. การสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น 3. การแจ้งข้อหาและการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ในเบื้องต้น 4. พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 4

5 สาระสำคัญในรายงานการสอบสวน (ต่อ)
5. สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 6. การให้ถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา 7. พยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา 8. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน

6 ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
ควรมี * ข้อเท็จจริงที่รับกัน * ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นโต้เถียงกัน * การวินิจฉัยประเด็นโต้เถียงกัน * ความเห็นสรุป

7 การเตรียมการเขียนรายงานการสอบสวน
1. ศึกษาเรื่อง - จับประเด็น - สรุปประเด็น 2. ย่อเรื่อง - สั้น - ได้ใจความสมบูรณ์ - ชัดเจน

8 การเตรียมการเขียนรายงานการสอบสวน (ต่อ)
3. แยกประเด็น / จัดกลุ่มพยาน 4. จัดเอกสารที่ต้องอ้างอิง 5. วิเคราะห์วินิจฉัย 6. วางรูปแบบแนวการเขียน

9 หลักการเขียนบันทึกความเห็น
1. Correct ถูกต้อง - ถูกแบบ - ถูกเนื้อหา - ถูกหลักภาษา 2. Clear กระจ่าง ชัดเจน 3. Concise กะทัดรัด 4. Confirm รัดกุม 5. Convince จูงใจให้เชื่อ มั่นใจ

10 วิธีการเขียนบันทึกความเห็น
ควร 1. กะทัดรัด (ระวังการเขียนซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น) 2. ใช้วรรคตอน และย่อหน้า ที่เหมาะสม 3. แสดงวัน เวลา ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 4. ลำดับเหตุการณ์เข้าใจง่าย 5. ระวังการใช้ถ้อยคำที่แสดงความไม่แน่ใจ 6. ใช้ถ้อยคำสำนวนที่น่าอ่าน (อย่าให้ผู้อ่านเกิดคำถาม )

11 ห้ามครูสตรีนุ่งกางเกงใน เวลาสอนหนังสือ
ตัวอย่างวรรคตอน ผิด ห้ามครูสตรีนุ่งกางเกงใน เวลาสอนหนังสือ ถูก ห้ามครูสตรีนุ่งกางเกง ในเวลาสอนหนังสือ

12 แฟนเป็นคนเสียวดังมากครับ ผมอายคนอื่นเค้า ผมจะเตือนเธอยังไงดีครับ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อน แฟนเป็นคนเสียวดังมากครับ ผมอายคนอื่นเค้า ผมจะเตือนเธอยังไงดีครับ ถ้าง่วงก็ลองเคี้ยวหมาฝรั่งดูสิคะเผื่อจะหาย ถ้าพิจารณาความเสี่ยวแล้วคาดว่าคุ้มถ้าลงทุนต่อไป ผมยังไม่ชำนาญ เรื่องการถอยรถเข้าซ่องเลย ใครพอแนะนำเทคนิคได้บ้างครับ มีปัญหาอะไรก็คุยกันซะให้เข้าใจจะได้เลียร์ให้มันสบายใจทั้งสองฝ่าย

13 วิธีการเขียนบันทึกความเห็น (ต่อ)
7. ระวังถ้อยคำของพยาน 8. ใช้ภาษาเขียน 9. ควรระวังการใช้คำหยาบ หรือลามก 10. เขียนเหตุผลหลักก่อน ตามด้วยข้อประกอบ 11. ใช้คำตามกฎหมายในการเขียนข้อกฎหมาย 12. ระวังความถูกต้องของข้อกฎหมายกับฐาน ความผิด

14 ข้อควรคำนึง ในการเขียนบันทึกความเห็น
* เขียนเพื่อให้ผู้อื่นอ่าน * เขียนให้ผู้อื่นพิจารณา โดยผู้พิจารณา ไม่ได้ดูสำนวนโดยตรง * ความรับผิดชอบในการเสนอข้อเท็จจริง

15 การดำเนินการทางวินัย
ดำเนินการ อย่างมีอุเบกขา เคร่งครัด เสมอหน้าและยุติธรรม มุ่งแก้ไข ใช่แก้แค้นแบบกรรมสนองกรรม และไม่กระทำ ด้วยโทสะหรืออคติ

16 หลักการและวิธีการ ทำรายงานการสอบสวน


ดาวน์โหลด ppt หลักการและวิธีการ ทำรายงานการสอบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google