งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BSRU Animation STUDIOS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BSRU Animation STUDIOS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BSRU Animation STUDIOS
Stop Motion BSRU Animation STUDIOS

2 Stop Motion Stop Motion คือการทำภาพเคลื่อนไหว(Animation) ที่สร้างจากวัตถุจริงได้แก่ ภาพวาด สิ่งของ คน ตุ๊กตา หรือวัตถุอื่นๆที่จับต้องได้ โดย ทำการจัดท่าทางของวัตถุให้เป็นภาพที่ต่อเนื่องกันครั้งละ 1 เฟรมและทำการถ่ายหรือสแกนภาพนั้นๆทีละ 1 ภาพ เมื่อภาพเหล่านี้ถูกนำมาจัดเรียงกัน จะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่อง

3 ประมวลผลภาพต่อเนื่อง
Stop Motion Process จัดท่าทาง ถ่ายภาพ จัดเรียง ประมวลผลภาพต่อเนื่อง

4 Stop Motion สรุปแบบสั้นๆตรงตามความหมายของ Stop Motion ก็คือ การหยุด(stop)ท่าทางของวัตถุเพื่อเก็บภาพ และนำภาพเหล่านั้นมาจัดเรียงกันให้วัตถุในภาพมีการเคลื่อนที่(motion)เป็นภาพที่ต่อเนื่อง

5 ประเภทของ Stop Motion Stop Motion มีหลายประเภท โดยมากจะแบ่งตามประเภทของวัตถุที่นำมาใช้ในการสร้างผลงาน

6 ประเภทของ Stop Motion Puppet Animation Puppetoon
Clay Animation หรือ Plasticine Cutout Animation Silhouette Animation Model Animation Go Motion

7 ประเภทของ Stop Motion Object Animation Graphic Animation Brickfilm
Pixilation Flip Book Drawing Stop Motion

8 Puppet Animation เป็น Stop Motion ที่สร้างจากหุ่นที่มีข้อต่อตามร่างกายเหมือนคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต หรืออุปกรณ์ที่มีข้อต่อ ข้อเหวี่ยงต่างๆ เปรียบเสมือนกับหุ่นกระบอกที่มีข้อต่อภายในตัวหุ่น ในการสร้างจะขยับข้อต่อของหุ่นเพื่อเปลี่ยนท่าทาง และเปลี่ยนตำแหน่งการวางแล้วทำการถ่ายภาพ

9 Puppet Animation The tale of the fox(France, 2009)
The Nightmare Before Christmas(US, 1993) Corpse Bride(US, 2005) Coraline(US, 2009)

10 Puppetoon เป็น Stop Motion ที่สร้างจากหุ่นที่มีข้อต่อตามร่างกายเหมือนคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต หรืออุปกรณ์ที่มีข้อต่อ ข้อเหวี่ยงต่างๆ เปรียบเสมือนกับหุ่นกระบอกที่มีข้อต่อภายในตัวหุ่น ในการสร้างจะขยับข้อต่อของหุ่นเพื่อเปลี่ยนท่าทาง และเปลี่ยนตำแหน่งการวางแล้วทำการถ่ายภาพ

11 Clay Animation หรือ Plasticine
มีความคล้ายคลึงกับ Puppet Animation และ Puppetoon เพียงแต่วัสดุที่ใช้ทำตัวละครจะทำจากดินเหนียว ขี้ผึ้งหรือวัสดุที่มีลักษณะคล้ายๆกัน โครงสร้างด้านในจะเป็นโครงลวดเพื่อการดัดท่าทางของหุ่น

12 Cutout Animation เกิดจากการขยับวัตถุ 2D มิติ ที่ทำจากวัสดุเป็นแผ่น เช่น กระดาษ หรือผ้า ตัดเป็นรูปร่างและตกแต่งเป็นรูปต่างๆ

13 Silhouette Animation เป็น Stop Motion ประเภทหนึ่งที่มีความคล้ายกับ Cutout Animation เพียงแต่รูปที่ออกมาจะเห็นเป็นโครงกรอบนอกของวัตถุที่มีลักษณะทึบเหมือนเงา ตัวอย่างของ Silhouette Animation ได้แก่เรื่อง The Adventures of Prince Achmed

14 Model Animation คือ Stop Motion ที่สร้างขึ้นจากหุ่นจำลองตัวละคร แล้วนำมาขยับเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Stop Motion จากนั้นใช้เทคนิคการซ้อนภาพเคลื่อนไหวเข้ากับฉาก คน หรือตัวลรครจริง ตัวอย่างของ Model Animation ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง King Kong(1933, Willis O’Brien)

15 Go Motion จัดเป็น Model Animation ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคนิค Motion Blur ระหว่างเฟรมหลายๆเฟรม ซึ่งไม่ได้เป็นแอนิเมชั่นแบบดั้งเดิม แต่เป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นในยุค 80 โดย บริษัทอุตสาหกรรม Light & Magic และ Phil Tippett ได้สร้างเทคนิคพิเศษนี้ในฉากภาพยนตร์เรื่อง Empire Strikes Back (1980)

16 Go Motion Empire Strikes Back (1980)
ตัวละครมังกรที่มีชื่อว่า Vermithrax จากภาพยนตร์เรื่อง Dragonslayer (1981)

17 Object Animation เป็นการสร้าง Animation จากวัตถุที่ไม่มีชีวิต เช่น ตุ๊กตา กล่อง ลูกบอล ฯลฯ หรือ วัตถุที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ

18 Graphic Animation เป็น Stop Motion ที่เกิดจากภาพถ่าย(ไม่ใช่ภาพที่เกิดจากการวาด) หนังสือพิมพ์ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่นนิตยสาร คลิปหนีบกระดาษ เครื่องเขียนฯลฯ ซึ่งจะถ่ายเป็นภาพนิ่งทีละเฟรม แล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหว

19 Brickfilm เป็นการสร้างงานจากชิ้นส่อนที่มีลักษณะเป็นบล็อก เช่นตัวต่อLego หรือชิ้นส่วนที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเผยแพร่ใน Youtube ซึ่งต่อมามีคนทำตามและเผยแพร่ต่อๆกัน เนื่องจากใช้วัสดุที่หาง่าย ขั้นตอนการทำไม่ซับซ้อน ซอฟแวร์และกล้องที่ใช้ส่วนมากจะราคาไม่แพง

20 Pixilation เป็น Stop Motion ที่ใช้คนจริงมาจัดท่าทางเพื่อเก็บภาพทีละเฟรม สามารถนำโมเดลอื่นๆมาแสดงร่วมด้วย ซึ่งสามารถทำได้ง่าย และมีการเคลื่อนไหวที่กลมกลืนสอดคล้องกัน ตัวอย่างได้แก่ The Secret Adventures of Tom Thumb.

21 Flip Book เป็น Stop Motion ที่ทำง่ายที่สุด และใช้อุปกรณ์น้อยมาก นั่นคือการวาดภาพลงบนริมสมุดทีละหน้า โดยภาพจะมีความต่อเนื่องกันเหมือนการทำการ์ตูน2D เมื่อทำการเปิดหน้ากระดาษด้วยความเร็วต่อเนื่องกันจะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว

22 Drawing Stop Motion สร้างจากการวาดภาพเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน ส่วนมากมักจะวาดบน White Board โดยการวาดภาพต่อเนื่องแล้วถ่ายรูปทีละเฟรม เป็นการวาดแล้วลบ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดูมีความเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มขนาดหรือเจริญเติบโต มีลักษณะคล้ายกับ Flip Book


ดาวน์โหลด ppt BSRU Animation STUDIOS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google