งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก่อนที่จะออกแบบระบบนวัตกรรม จะต้องทำขั้นตอนใดก่อน Case Study ResearchBalancingSWOTSearch.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก่อนที่จะออกแบบระบบนวัตกรรม จะต้องทำขั้นตอนใดก่อน Case Study ResearchBalancingSWOTSearch."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ก่อนที่จะออกแบบระบบนวัตกรรม จะต้องทำขั้นตอนใดก่อน Case Study ResearchBalancingSWOTSearch

3 นวัตกรรมอาจไม่จำเป็นต้องใช้ ทรัพยากรใด ความคิดเป็นระบบการพิสูจน์วิทยาศาสตร์ การศึกษา SWOT องค์กร เครื่องจักรกลการเลือกระบบที่ดีที่สุด

4 สิ่งที่คอมพิวเตอร์สื่อสารกับมนุษย์ใดยาก ที่สุดคืออะไร ฟังพูดอ่านเขียนกลิ่น

5 ข้อแตกต่างระหว่างสถานการจำลองกับ Virtual Reliety คืออะไร ความชัดลึก เสียง Sterio ภาพ 3 มิติ มิติของภาพเครื่องไหวการเคลื่อนที่ของภาพฉากหลัง

6 ภาพขนาด 10 ล้าน Pixels ในการถ่ายภาพ 1 ภาพ คือหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ เท่าใด 10 Px 10 Byte 10 KB 10 MB 10 GB

7 Wive File ในระบบ Online เทียบได้ กับระบบใด Off Air On Air WirelessWWWe-Air

8 คอมพิวเตอร์ Assisted Instruction เทียบได้กับระบบใด Off Air On Air WirelessWWWe-Air

9 นวัตกรรมเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ใช้กับการ บริหารงานแนะแนวในปัจจุบันคือระบบใด WWWMISGISGPSGCS

10 ถ้าต้องการไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านควรใช้พื้น ฐานข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมในระบบใด WWWMISGISGPSGAS

11 การบริหารงานปกครองและพัฒนานักเรียน ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบใด จึงจะมีข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจนถูกต้องที่สุด WWWMISGISGPSGCS

12 เก่งมาก ขอแสดงความยินดีที่ท่านทำ ข้อสอบได้ถูกต้องทุกข้อ


ดาวน์โหลด ppt ก่อนที่จะออกแบบระบบนวัตกรรม จะต้องทำขั้นตอนใดก่อน Case Study ResearchBalancingSWOTSearch.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google