งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI งานผู้ป่วยในหญิง เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI งานผู้ป่วยในหญิง เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI งานผู้ป่วยในหญิง เรื่อง พัฒนาคุณภาพการ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะ Hypoglycemia ขณะที่นอนรักษา ในโรงพยาบาล

2

3 ปัญหา พบผู้ป่วยมีอาการ Hypoglycemia ขณะนอนใน โรงพยาบาล

4 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
• ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลใน เลือดได้ดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน Hypoglycemiaขณะนอนรพ. ก่อให้เกิด ปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการ สูญเสียงบประมาณในการดูแลผู้ป่วย เพิ่มขึ้น • เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดูแล ผู้ป่วย DM ของงานผู้ป่วยใน ให้ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ ต่ำกว่า 60 mg% ขณะนอนอยู่ใน โรงพยาบาล

5 อาการและอาการแสดงที่พบ

6 CQI ครั้งที่1 กิจกรรมการพัฒนา
1. กำหนดแนวทางดูแลผู้ป่วย DM ที่มา admitted ด้วยโรคอื่น โดยให้เจาะ DTX. แรกรับและOD พร้อมทั้งประเมินสภาพของ ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและบันทึกในใบ Record DTX 2. ประเมินภาวะโภชนาการ การรับประทาน อาหาร ของผู้ป่วยเบาหวาน ขณะนอน โรงพยาบาล และขณะให้ยาลดระดับ น้ำตาลในเลือด 3. ประเมินอาการของระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ จากอาการใจสั่น คลื่นไส้ เหงื่อออกตัว เย็น มือสั่นกระสับกระส่าย สับสน และ จากผลLAB 4. แนะนำให้ผู้ป่วยและญาติ รู้จักเฝ้าระวัง สังเกตอาการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ ในเลือดต่ำ

7 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1

8 CQI ครั้งที่ 2 ใช้ Early warning sign โรคเบาหวาน อาการที่ต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะ hypoglycemia
เฝ้าระวังในผู้ป่วย DM ทุกรายที่รับไว้ นอนในโรงพยาบาล อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ความดัน โลหิตสูง มือสั่นกระสับกระส่าย คลื่นไส้ เหงื่อออก ชา รู้สึกหิว ผิวหนังจะเย็นและชื้น อุณหภูมิร่างกาย ต่ำ มึนงง ปวดศีรษะ ความจำลดลง สับสน ปฏิกิริยาตอบสนองลดลง ตา พร่า พูดช้า ง่วงซึม หลงลืม พฤติกรรมเปลี่ยน บางคนมีอาการอ่อน แรงครึ่งซีกคล้ายหลอดเลือดสมอง หาก อาการเป็นมากจะชักและหมดสติได้

9 - ทารก ระดับน้ำตาลในเลือดน้อย กว่า 40 mg/dl
ใช้ Early warning sign โรคเบาหวาน อาการที่ต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะ hypoglycemia .ในหอผู้ป่วย - ทารก ระดับน้ำตาลในเลือดน้อย กว่า 40 mg/dl - เด็กและผู้ใหญ่ระดับน้ำตาลในเลือด น้อยกว่า 60 mg/dl เมื่อพบปัญหา ลงอุบัติการณ์ ทบทวน ในแต่ละครั้ง - ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที ตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน Tracer และ CPG ของโรงพยาบาลดอน เจดีย์

10 2. มีคำแนะนำจากสหสาขาวิชาชีพ โภชนากร

11

12 3. ให้คำแนะนำ และ ให้ใบความรู้
วางแผนจำหน่ายในผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะ Hypoglycemia ค้นหาภาวะเสี่ยง พร้อมแก้ไข ร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ แนะนำป้องกันภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า หัวใจ เข้าคลินิก เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่ ไต เท้า ตา ฮีโมโก รบิน A1C เป็นต้น ประเมินภาวะสุขภาพจิต ส่งต่อสู่ชุมชน ทาง HHC แหล่งช่วยเหลือเบี้องต้น

13 โรคแทรกที่สำคัญ แผลเรื้อรังที่เท้า
โรคแทรกที่สำคัญ แผลเรื้อรังที่เท้า

14 ต้อกระจก ต้อหิน

15 ความรู้เรื่องการรับประทานยาอย่างถูกต้อง

16 ให้ความรู้เรื่องการฉีดยา อินซูลิน
ให้ความรู้เรื่องการฉีดยา อินซูลิน

17 ผลการพัฒนาการเกิดภาวะHypoglycemia ขณะนอนในหอผู้ป่วยในหญิง ปี 2557

18 แผนพัฒนาต่อเนื่อง 1. นำ CQI ออกเผยแพร่ในหอ ผู้ป่วยอื่นๆ
2. พัฒนาการวางแผนจำหน่าย ให้เฉพาะรายบุคคล 3. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในระบบอื่นๆ

19 สวัสดีจ๊ะ ทิวลิปของจริงๆ นะค่ะ ......จ.เชียงใหม่
สวัสดีจ๊ะ ทิวลิปของจริงๆ นะค่ะ จ.เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt CQI งานผู้ป่วยในหญิง เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google