งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson Design By. Ms. Tanomrat Phornui Streeranong School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson Design By. Ms. Tanomrat Phornui Streeranong School"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson Design By. Ms. Tanomrat Phornui Streeranong School
Are you ready? Let’s go

2 Pre-test ทดสอบก่อนเรียน Post-test ทดสอบหลังเรียน
What we learn today? Pre-test ทดสอบก่อนเรียน Content / เข้าสู่บทเรียน Post-test ทดสอบหลังเรียน Close

3 1. Which is the word “husband” mean?
ภรรยา b. พ่อ d. สามี c. แม่

4 Correct Next

5 Incorrect Try again Back

6 a. husband b. brother c. mother d. sister
2. Who is your father’s wife? a. husband b. brother c. mother d. sister

7 Correct Excelent Back to menu

8 Incorrect Back to menu Back

9 โครงสร้างครอบครัว พ่อ แม่ ลูกสาว ลูกชาย
โครงสร้างครอบครัว พ่อ แม่ ลูกสาว ลูกชาย Family tree 1 Peter husband Jane wife Tom son/brother Ann daughter/sister Robert son Next Back to menu

10 Peter’s family Peter is Jane’s husband and Jane is Peter’s wife.
Peter is Robert, Ann and Tom’s father. Jane is Robert, Ann and Tom’s mother Robert and Tom are Jane’s sons. Ann is Peter’s daughter. Tom is Robert’s brother Previous Back to menu


ดาวน์โหลด ppt Lesson Design By. Ms. Tanomrat Phornui Streeranong School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google