งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DEVELOPMENT PRACTICING C- PROGRAMMING IMPLEMENTATION SYSTEM REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DEVELOPMENT PRACTICING C- PROGRAMMING IMPLEMENTATION SYSTEM REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DEVELOPMENT PRACTICING C- PROGRAMMING IMPLEMENTATION SYSTEM REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao

2 C-PROGRAMMING IMPLEMENTATION SYSTEM USE CASE MODEL 1. ระบบตรวจสอบโค้ดจากภาษาซี อัพโหลดโจทย์ pdf ได้ ตรวจสอบโค้ดที่ส่งมาเทียบกับ pdf รายงานผลความถูกต้อง 2. ระบบสมาชิก สร้าง แก้ไข ค้นหา ลบ ข้อมูล teacher ได้ โดย admin อัพโหลด ข้อมูล student จาก file csv โดย teacher หรือ admin ค้นหา แก้ไข ลบ ข้อมูล student ได้ โดย teacher หรือ admin

3 C-PROGRAMMING IMPLEMENTATION SYSTEM USE CASE MODEL 3. การแสดงผล แบ่งเป็นหน้า admin teacher และ student 1.admin 1. หน้า เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา teacher และ student โดยสามารถเพิ่ม teacher และ student จากไฟล์ csv ได้ ถ้าข้อมูลใดซ้ำให้แสดงหน้า สอบถามยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก สำหรับแต่ละบุคคลที่ซ้ำ 2. หน้า เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา โจทย์ และ test case โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตั้งชื่อโจทย์ 2. อัพโหลดโจทย์ (.pdf) 3. อัพโหลด test case (*.txt) 4. เมื่อมีการเพิ่ม ลบ แก้ไข โจทย์ ให้บันทึกผู้แก้ไข 3. หน้าเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ปีการศึกษา เทอม และ section 4. หน้าเพิ่ม รหัสวิชา ในแต่ละ section เทอม ปีการศึกษา โดยสามารถเลือก teacher ที่ สอนและเพิ่ม student ที่เรียนได้

4 C-PROGRAMMING IMPLEMENTATION SYSTEM USE CASE MODEL 3. การแสดงผล แบ่งเป็นหน้า admin teacher และ student 1.admin 5. หน้าเพิ่ม student สำหรับแต่ละวิชา ในแต่ละ section 6. หน้าเพิ่ม teacher สำหรับแต่ละวิชา ในแต่ละ section 7. หน้าเพิ่ม assignment สำหรับแต่ละวิชา ในแต่ละ section 1. โดยสามารถเลือกโจทย์จากเนื้อหาหรือเลือกแบบสุ่มได้ 2. กำหนดเวลาในการทำ 3. เมื่อครบเวลาหน้าทำโจทย์จะเด้งออก หมดเวลาในการทำโจทย์ 8. หน้าดูคะแนนที่ได้ของ student ในแต่ละ section

5 C-PROGRAMMING IMPLEMENTATION SYSTEM USE CASE MODEL 3. การแสดงผล แบ่งเป็นหน้า admin teacher และ student 2.teacher 1. หน้า เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา student ( ความสามารถเหมือน admin) 2. หน้า เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา โจทย์ และ test case ( ความสามารถเหมือน admin ) ยกเว้น โดยมีความสามารถเพิ่มเติมคือ เปิดแบบ public คือให้ teacher อื่นสามารถใช้ได้ 3. หน้าเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ปีการศึกษา เทอม และ section 4. หน้าเพิ่ม รหัสวิชา ในแต่ละ section เทอม ปีการศึกษา ( ความสามารถเหมือน admin) 5. หน้าเพิ่ม student สำหรับแต่ละวิชา ในแต่ละ section ( ความสามารถเหมือน admin) 6. หน้าเพิ่ม teacher สำหรับแต่ละวิชา ในแต่ละ section ( ความสามารถเหมือน admin) 7. หน้าเพิ่ม assignment สำหรับแต่ละวิชา ในแต่ละ section ( ความสามารถเหมือน admin) 8. หน้าดูคะแนนที่ได้ของ student ในแต่ละ section ( ความสามารถเหมือน admin)

6 C-PROGRAMMING IMPLEMENTATION SYSTEM USE CASE MODEL 3. การแสดงผล แบ่งเป็นหน้า admin teacher และ student 3.student 1. เลือกรายวิชาที่จะเข้าไปทำ assignment 2. เริ่มทำ assignment ตามเวลาที่กำหนด 3. ตรวจดูคะแนนของตัวเอง ในแต่ละ assignment

7 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT 1.Usability รูปร่างหน้าตาใช้งานง่าย ไม่ต้องมีคู่มือก็สามารถใช้งานได้ อ้างอิง Mockup 2.Reliability 1. การสุ่มโจทย์ต้องไม่ซ้ำกันในสำหรับแต่ละคนในแต่ละ assignment 2. ความแม่นยำในการตรวจสอบโค้ดที่ส่งเข้ามา 100% 3. เมื่อหมดเวลา student จะไม่สามารถส่งโค้ดเข้ามาได้และจะเด้งเข้าสู่หน้าหลักของ รายวิชาทันที 3.Performance 1. รองรับ student พร้อมกันไม่ต่ำกว่า 100 คน 2. เวลา delay ในการตรวจหลังจากส่ง assignment ไม่เกิน 2 วินาทีต่อ 1 การส่ง 4.Supportability 1. เพิ่ม student และ teacher ใหม่ได้ 2. เพิ่มโจทย์และ test case ได้

8 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT 5.implementation 1. ใช้งานได้ในระบบปฎิบัติการต่อไปนี้ (Windows server2003 ขึ้นไป, Linux) 2. พัฒนาด้วย Yii Framework และ MySQL 6.interface 1. รองรับ facebook comment ในอนาคต 2. รองรับ google+ และ google calendar ในอนาคต 7.Operation 1.student teacher และ admin ใช้เมนูเข้าสู่ระบบเดียวกัน 2. การส่ง assignment ของ student มี 2 รูปแบบคือ พิมพ์บนเว็บ หรือ อัพโหลด โค้ด ขึ้นกับข้อกำหนดของ teacher 3. การพิมพ์บนเว็บ student ต้องไม่สามารถใช้คำสั่ง วาง (Paste) ได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ 4. การอัพโหลดโค้ด ต้องเป็นนามสกุล.c เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ให้แจ้ง student ว่าไม่ สามารถอัพโหลดได้ และไม่นับการส่งครั้งนั้น 5.teacher และ admin สามารถทดสอบการส่ง assignment ได้

9 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT 7.Operation 6. ในการตรวจ assignment แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. กำหนดเวลาส่ง ไม่กำหนดระยะเวลาการทำ assignment นั้นจะไม่สามารถเข้าส่ง งานได้หลังจากเลยเวลาที่กำหนดส่ง 2. กำหนดระยะเวลาการทำ assignment จะสามารถเข้าใช้งานได้หลังจากถึงเวลา และระบบจะนำ student ไปสู่หน้าเริ่มต้นทันทีเมื่อสิ้นสุดเวลาในการส่ง 3. ระบบจะบันทึกข้อมูลการใช้งานของผุ้ใช้ทุกๆ 1 นาที หากขาดการติดต่อทาง teacher ผู้ควบคุม assignment นั้นจะมองเห็นสถานะ student ขาดหายไป 8.Packaging 1. การส่งมอบงานจะเป็นการส่งโปรแกรมและทำการติดตั้งให้บนเครื่องแม่ข่ายจริง (Server) 2.write CD โปรแกรมและคู่มือการติดตั้งให้ 9.Legal เงื่อนไขการใช้งานระบบ 1. โปรแกรมที่ให้ไม่อนุญาตให้นำ source code ไปใช้งานหรือเผยแพร่ต่อ เพราะถือเป็น ลิขสิทธิ์ของทางผู้พัฒนาระบบ

10 POS SYSTEM USE CASE MODEL 3. ฟิลด์ข้อมูลสมาชิก คำนำหน้า ( นาย นาง นางสาว ) ตำแหน่ง ( ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ) ชื่อ นามสกุล ชื่อเข้าใช้ รหัสผ่าน อีเมล์ เบอร์โทร สาขาวิชา คณะ

11 UML Activity Diagram Sequence Diagram Use Case Diagram Class Diagram ER Diagram Mockup or GUI Design or Complete system

12 USE CASE

13

14

15

16

17

18

19 SEQUENCE DIAGRAM

20 ACTIVITY DIAGRAM

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt DEVELOPMENT PRACTICING C- PROGRAMMING IMPLEMENTATION SYSTEM REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google