งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนซูโดโค้ด และการเขียนโฟลชาร์ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนซูโดโค้ด และการเขียนโฟลชาร์ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนซูโดโค้ด และการเขียนโฟลชาร์ต
การเขียนอัลกอริทึม การเขียนซูโดโค้ด และการเขียนโฟลชาร์ต

2 อัลกอริทึม (Algorithm)
คือ กลุ่มของขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่จะนำพาไปสู่การแก้ปัญหา คือ ขั้นตอนวิธีที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน และรับประกันว่าเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนจนครบก็จะได้ ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ คือ รูปแบบของการกำหนดการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งผ่าน การวิเคราะห์และแยกแยะ เพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามลำดับขั้น อาจเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความถนัด เพื่อนำเสนอ ขั้นตอนของกิจกรรมก็ได้

3 รหัสเทียม หรือซูโดโค้ด (Pseudo Code)
คือ รหัสลำลองที่ใช้เป็นตัวแทนของอัลกอริทึม โดยมีถ้อยคำหรือ ประโยคคำสั่งที่เขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ไม่ขึ้นกับ ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง คือ การแสดงขั้นตอนวิธีการที่ใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจได้ง่าย อาจใช้ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เขียน และกิจกรรมที่จะนำเสนอ มักใช้รูปแบบคล้ายประโยค ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายรายละเอียดของอัลกอริทึม

4 ผังงาน (Flowchart)  คือ การแสดงขั้นตอนวิธีการที่ใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ ง่าย แต่ให้รายละเอียดได้น้อยกว่า

5 ความแตกต่างของ Algorithm และ Pseudo Code
 คือ การแสดงความคิดที่ได้จากการจินตนาการถึง ขั้นตอน ซึ่ง ขั้นตอนที่อยู่ในความคิดก็คือ Algorithm ที่ผ่านการแยก และ จัดลำดับแล้ว เมื่อนำเสนอก็อาจใช้ภาษาง่าย ๆ แต่หากนำเสนอ ด้วยการเขียนเป็นภาษาที่สื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันได้ง่ายก็คือ Pseudo Code นั้นเอง สำหรับหนังสือหลายเล่มแสดง Algorithm ด้วย Pseudo Code ก็ยังเรียกว่า Algorithm ได้เช่นกัน

6 หลักการเขียนซูโดโค้ด
หลักการเขียนซูโดโค้ด  ถ้อยคำที่ใช้เขียน ใช้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ในหนึ่งบรรทัด ให้มีเพียงหนึ่งประโยคคำสั่ง ใช้ย่อหน้าให้เป็นประโยชน์ ในการแสดงการควบคุมอย่างเป็น สัดส่วน แต่ละประโยคคำสั่งให้เขียนจากบนลงล่าง และมีทางออกทาง เดียว กลุ่มของประโยคคำสั่งอาจรวมเป็นหมวดหมู่แล้วเรียกใช้เป็น โมดูล

7 โปรแกรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน
โปรแกรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน  1. input  2. process  3. output 

8 ตัวอย่าง อัลกอริทึมที่ 1 : ต้มมาม่า
1. หามาม่าไว้ 1 ซอง 2. ฉีกซองมาม่าและเทลงถ้วยเปล่า 3. ฉีกซองเครื่องปรุง แล้วเทลงถ้วยเดิม 4. ต้มน้ำให้ร้อนได้ที่ แล้วเทลงถ้วย 5. ปิดฝาไว้ 3 นาที 6. เปิดฝา แล้วรับประทาน

9 ตัวอย่าง อัลกอริทึม 3 : ต้มมาม่า 30 ถ้วย
1. ซื้อมาม่า 30 ซอง 2. ต้มน้ำ 7.5 ลิตรจนเดือด 3. ทำซ้ำ 30 ครั้ง 1. เตรียมถ้วยและฝาปิดถ้วย 2. ฉีกซองมาม่า แล้วเทลงถ้วยเปล่า 3. ฉีกเครื่องปรุง แล้วเทลงถ้วยเดิม 4. เทน้ำร้อนลงถ้วยแล้วปิดฝา 5. เรียกเพื่อนทั้ง 30 คน 6. เชิญทุกคนเปิด 30 ฝา แล้วรับประทาน

10 http://www.thaiall.com/d atastructure/pseudocode. htm
ขอบคุณข้อมูลจาก atastructure/pseudocode. htm


ดาวน์โหลด ppt การเขียนซูโดโค้ด และการเขียนโฟลชาร์ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google