งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.......
กรมทรัพยากรน้ำ สถานการณ์ ภัยแล้ง โดย สำนักงานลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

2 ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศ
ปริมาณฝนสะสมเทียบกับค่าปกติ 1 ม.ค. 57 – 2 พ.ย. 57 ปริมาณฝนสะสมของประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม - ปัจจุบัน ปริมาณฝน 1 ม.ค. – 2 พ.ย. 57 = 1,294 ม.ม. ฝนปี = 1,522 มม. ฝนปี = 1,294 มม. ฝนปี 30 ปี = 1,579 มม. 2554 30 ปี 2556 2555 2557

3 ปริมาณฝนสะสมรายภาค ปริมาณฝนสะสมภาคเหนือ
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560 ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันออก ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันตก ปริมาณฝนสะสมภาคกลาง ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสะสมภาคใต้ Page 3 การบริหารจัดการภัยแล้งปี 2550 3 3 3

4 ปริมาตรน้ำใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 33 อ่าง ปี 2556 กับ ปี 2557
75 แม่งัด 51 30 ศรีนครินทร์ 82 แก่งกระจาน 24 ภูมิพล 78 ทับเสลา 83 กระเสียว 32 สิริกิติ์ 91 แควน้อย 38 แม่กวง 104 กิ่วคอหมา 88 กิ่วลม 85 ปราณบุรี บางลาง 60 รัชชประภา 46 ลำปาว อุบลรัตน์ 66 ห้วยหลวง น้ำอูน 42 น้ำพุง 53 บางพระ 95 หนองปลาไหล 96 ประแสร์ 93 ขุนด่านฯ คลองสียัด 62 100 ป่าสัก ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแซะ 108 99 สิรินธร วชิราลงกรณ จุฬาภรณ์ ลำนางรอง 1 พ.ย. 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 3 แห่ง % เกณฑ์น้ำดี แห่ง % เกณฑ์น้ำพอใช้ 9 แห่ง ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย แห่ง ปี 2557 58 แม่งัด 27 วชิราลงกรณ 16 ศรีนครินทร์ 60 แก่งกระจาน 17 ภูมิพล 28 ทับเสลา 43 กระเสียว 31 สิริกิติ์ 79 แควน้อย 9 แม่กวง กิ่วคอหมา 70 30 กิ่วลม ปราณบุรี บางลาง 62 รัชชประภา 56 44 ห้วยหลวง 26 63 น้ำอูน 38 น้ำพุง 51 สิรินธร 42 บางพระ 64 หนองปลาไหล 94 ประแสร์ 98 ขุนด่านฯ 59 คลองสียัด 46 จุฬาภรณ์ 85 ป่าสัก ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแซะ 48 57 41 ลำนางรอง 1 พ.ย. อุบลรัตน์ ลำปาว ปี 2556 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก แห่ง % เกณฑ์น้ำดี แห่ง % เกณฑ์น้ำพอใช้ 5 แห่ง ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 2 แห่ง ปี พ.ศ. ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) % น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) 2557 46,156 64 21,662 31 2556 53,078 75 29,575 42

5 28 ตุลาคม 2557

6

7 พื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำในรอบ 3 ปี (2555-2557) รวม 31 จังหวัด
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

8 จบการนำเสนอ วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560
การบริหารจัดการภัยแล้งปี 2550 8


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google