งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tall Teak Plaza จุดนัดพบของคนมีสไตล์ สนใจพื้นที่เช่า-พื้นที่โฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tall Teak Plaza จุดนัดพบของคนมีสไตล์ สนใจพื้นที่เช่า-พื้นที่โฆษณา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tall Teak Plaza จุดนัดพบของคนมีสไตล์ สนใจพื้นที่เช่า-พื้นที่โฆษณา
เอกสารการขายพื้นที่เช่า ทอลล์ทีคพลาซ่า Tall Teak Plaza โดย บจก.ทอลล์ทีค ปร๊อปเปอร์ตี้ จุดนัดพบของคนมีสไตล์ สนใจพื้นที่เช่า-พื้นที่โฆษณา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานทอลล์ทีคพลาซ่า ชั้น 2 โทร เวลา 9.00 น น. ทุกวัน.

2 แผนที่ตั้ง โครงการทอลล์ทีคพลาซ่า
Map. จุดนัดพบของคนมีสไตล์

3 แผนผัง โครงการทอลล์ทีคพลาซ่า
Layout ชั้น 1 A 1 A 15 G 1 A 16 A 3 A 17 A 2 A 5 A 18 A 4 A 7 A 19 A 6 A 9 A 8 A 20 A 11 A 10 S 1 G 2 A 12 A 12 A 13 A13 A 14 A 23 A 22 A 21 ชั้น 2 B 1 B 3 B 2 B5 B15 B 4 B 7 B 6 B 9 B 8 B11 B 10 S 1 B 13 A 12 B 12 B14 B15

4 พื้นที่เช่า A 13 ชั้น1 ว่าง มีแอร์ กระจก พื้นลามิเนต
ค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท เงินทำสัญญา 1.ประกันล่วงหน้า 3 เดือน บาท จะได้คืนเมื่ออยู่ครบสัญญา 2.ประกันความเสียหายพื้นที่ 14,400 บาท จะได้คืนเมื่ออยู่ครบสัญญา 3.ภาษีโรงเรือน รายปีๆละ 6000 บาท จ่ายทิ้งโครงการนำส่งต้องจ่ายทุกปี รวมเงินแรกเข้า บาท

5 1 .การขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน
2. การขอสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ วัน 3. การขอหนังสือรับรองบริษัททอลล์ทีค ปร๊อปเปอร์ตี้ จำกัด ชุดละ 50 บาท ระยะเวลาดำเนินการ วัน 4. การขอคัดสำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ ชุดละ 50 บาท ระยะเวลาดำเนินการ วัน 5. การทำสัญญาจอง ผู้จองสามารถจองได้ในราคา ห้องละ 5,000 บาท ระยะเวลาจองไม่เกิน วัน 6. การแก้ไขรายละเอียดแห่งสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ มีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 2,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ วัน 7. ค่าปรับล่าช้าจากการชำระค่าเช่าพื้นที่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน วันละ 300 บาท เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้เดือนถัดไป 8. ค่าปรับกรณีส่งมอบพื้นที่คืนเกิน 15 วันซึ่งนับจากสัญญาเลิกกัน วันละ 500 บาท หักจากเงินประกันคงเหลือ 9. การเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ต้องการขายต้องส่งคำร้องต่อเจ้าหน้าที่พลาซ่าพิจารณา ระยะเวลา 2-3 วันทำการ เพื่อพิจารณาคำร้องก่อน 10.เมื่อต้องการแจ้ง หรือ ร้องเรียน เรื่องต่างๆ ต้องเขียนคำร้องส่งมาเสนอเจ้าหน้าที่พลาซ่า ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ เพื่อพิจารณา ตอบกลับ อัตราค่าบริการและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่โครงการทอลล์ทีคพลาซ่า

6 ป้ายไฟ (ราคายังไม่รวมภาษี)
รายละเอียดการเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณาของโครงการทอลล์ทีคพลาซ่า โซนติดตั้ง รหัสป้าย ราคาเช่าป้ายผ้า/ไวนิล ป้ายไฟ (ราคายังไม่รวมภาษี) อะคิลิค / กระจกใส จ่ายรายเดือน ค่าเช่า ไฟฟ้าชม.ใช้งาน ค่าไฟฟ้า แยกชำระ ประกันเสียหาย ประกันล่วงหน้ากรณีบริการรายเดือน A SG 1-SG 6 90 * 90 1,296/ เดือน :15,520 / ปี 1,296 6 ชม. 150 1,620 3,888 B SG 7-SG 8 80 * 300 1,920/ เดือน: 23,040 / ปี 1,920 300 2,400 5,760 C SG 9 - SG 14 D SG 15 80 * 350 2,240 /เดือน : 26,880 / ปี 2,240 2,800 6,720 E SG 16 350 * 500 4,500 / เดือน : 54,000/ ปี 4,500 3,000 13,500 F SG 17 200* 300 4,800/ เดือน : 57,600/ ปี 4,800 18 ชม. ตามจริง 6,000 14,400 * ถ้าเป็นลูกค้าภายในพลาซ่า ลด 10 % จากราคาเหมารวมต่อปี * แบบป้ายต้องมีการ ร่างแบบเสนอให้ทางโครงการพิจารณาความเหมาะสมก่อน *สัญญาเช่ามีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี *หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบต้องแจ้งทางพลาซ่าให้ทราบ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกี่ยวข้องกับทางโครงการ ทั้งสิ้น ขนาดตั้งแต่ (CM)


ดาวน์โหลด ppt Tall Teak Plaza จุดนัดพบของคนมีสไตล์ สนใจพื้นที่เช่า-พื้นที่โฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google