งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Destination Image. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการ ส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยภาพลักษณ์ในเชิง นามธรรมที่มุ่งเน้นเรื่อง Thailand : Land of Smile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Destination Image. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการ ส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยภาพลักษณ์ในเชิง นามธรรมที่มุ่งเน้นเรื่อง Thailand : Land of Smile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Destination Image

2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการ ส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยภาพลักษณ์ในเชิง นามธรรมที่มุ่งเน้นเรื่อง Thailand : Land of Smile / Thainess / Thai Hospitality แต่เมื่อสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปจึงตระหนัก ความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยจึง ศึกษาทบทวนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทย

3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่สะท้อน ความเข้าใจ ความเชื่อความคาดหวัง ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทย โดยประเมินนว่าจะนำผลการศึกษามา เป็นแนวทางการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอย่างไร

4 มี 2 ประการคือ  เพื่อค้นหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จากมุมมองนักท่องเที่ยว 14 ประเทศ  เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนว ทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการ ท่องเที่ยว

5 1. การนำเสนอแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทย ปัจจุบันในภาพรวมโดยคิดว่านักท่องเที่ยวจะเห็น ภาพอะไรบ้าง 2. นำเสนอแลกเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ควรจะเป็นและ มีการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานด้านการ ท่องเที่ยว 3. นำเสนอแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้ สร้าง ลบ แก้ ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ได้นำเสนอ

6 นักท่องเที่ยว 14 ประเทศซึ่งเป็น ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือ ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และมี สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทยอยู่ในประเทศนั้นๆ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ออสเตรเลีย จีน เกาหลี อินเดีย รัสเซีย เยอรมนี สวีเดน และ อิตาลี

7  ภาพที่ได้รับการตอกย้ำมาเป็น เวลานานทั้งทางด้านการตลาด และ จากการที่นักท่องเที่ยวเล่ากันปากต่อ ปากการท่องเที่ยวของไทยหากเป็น เฉดสีเราจะเป็นสีเข้มหลากสีดังเห็น จากภาพที่โดดเด่นที่สุดเป็นการ อธิบายการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วย ความสุข สนุกสนาน ความมีไมตรีจิต ในการต้อนรับ

8 แต่หากมองในเชิงเปรียบเทียบความ ดึงดูดจะเห็นได้ว่า ความเงียบ สงบ ควบคู่กับการได้พักผ่อนอย่างแท้จริง ปรากฎขึ้นเป็นช่องว่างระหว่างความ เป็นตัวตนของไทยที่นักท่องเที่ยว เห็น และ ความดึดดูดที่นักท่องเที่ยว ภาพรวมไม่พบชัดเจนในการ ท่องเที่ยวประเทศไทย

9 ดังนั้นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่แสดง ความเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อ ความสุข สนุกสนาน และ ความมี ไมตรีจิตคงไม่ใช่เรื่องยาก แต่หาก ต้องทำให้ประเทศไทยนั้นเป็น จุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว เพื่อการพักผ่อนอย่างสงบไม่วุ่นวาย ต้องมีกลวิธีที่ชัดเจน และ สื่อที่มี คุณภาพที่สามารถสร้างการรับรู้ได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น

10 ความสนุกสนาน (Fun) ความมีไมตรีจิต (Hospitable) ความตื่นเต้น (Excited) น่าประหลาดใจ (Amazing)

11

12

13

14

15 การทำความเข้าใจว่านักท่องเที่ยวเห็น ภาพเราว่าเป็นอย่างไรและมีอะไรที่เรา อาจไม่ได้อยู่ในสายตานักท่องเที่ยวและ ต้องการสร้าง เช่น เป็นปลายทางเพื่อ ครอบครัว ความท้าทายน่าผจญภัยเป็น กลยุทธ์ที่ทำให้เกิดการสร้างภาพย่อม เกิดจากการตอกย้ำทำซ้ำเพื่อให้ นักท่องเที่ยวเห็นว่าเราเป็นเช่นนั้นอยู่ แล้ว


ดาวน์โหลด ppt Thailand Destination Image. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการ ส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยภาพลักษณ์ในเชิง นามธรรมที่มุ่งเน้นเรื่อง Thailand : Land of Smile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google