งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการลดค่าใช้จ่าย มีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการลดค่าใช้จ่าย มีดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการลดค่าใช้จ่าย มีดังนี้
วิธีการลดค่าใช้จ่าย  มีดังนี้ ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้าง ให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง ก่อนพักเที่ยง ควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อน 20นาที ถึงเวลา 13.00น. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัด แทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ควรปิดเครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานก่อน เข้าประชุมควรทุกครั้ง และควรเข้าให้ตรงเวลา

2 6. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้ แสงสว่างน้อย หรือบริเวณที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้ว 7. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย อย่านำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะ ทำให้ตู้เย็นทำงานเพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น 8. ควรเดินขึ้น-ลงบันไดระหว่าง1-2ชั้น ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกาย ได้ดี 9. กระดาษที่ใช้แล้วควรนำกลับมาใช้ซ้ำจนไม่สามารถใช้ได้อีก 10. ในการประชุมควรใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่อต่าง ๆ แทนกระดาษ

3 ลดการใช้ไฟฟ้า ตั้งอุณหภูมิไว้ 25องศา นำหลอดตะเกียบมาใช้ ทำความสะอาดหลอดไฟ ปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนไปพักเที่ยง

4 ลดการใช้กระดาษ - โดยใช้สื่อแทน computer notebook Ipad Iphon หรือนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เป็นต้น

5 พวกเราควรช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ขอขอบคุณ ส่วนทรัพยากรมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt วิธีการลดค่าใช้จ่าย มีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google