งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสวน โรงพยาบาลบ้านเขว้า. ชื่อผลงาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เรื่องการลดอุบัติเหตุจากการตัดหญ้าถูกกระจกรถแตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสวน โรงพยาบาลบ้านเขว้า. ชื่อผลงาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เรื่องการลดอุบัติเหตุจากการตัดหญ้าถูกกระจกรถแตก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสวน โรงพยาบาลบ้านเขว้า

2 ชื่อผลงาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เรื่องการลดอุบัติเหตุจากการตัดหญ้าถูกกระจกรถแตก

3 สมาชิก 1. นายสมชาย ชาวิชัย พนักงานทั่วไป 2. นายยอดชาย ตั้งภูมิ คนสวน 3. นายบุญทัน ชาดา พนักงานทั่วไป

4 เป้าหมาย ไม่มีอุบัติเหตุจากการตัดหญ้าถูกกระจกรถแตก 100%

5 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุจากการ ตัดหญ้าของคนงานภายในโรงพยาบาลบ้านเขว้าปฏิบัติงาน โดยการตัดหญ้าบริเวณสวนหย่อม เกิดอุบัติเหตุซ้ำๆ บ่อยครั้งจนเกิดความเสียหายโดยถูกกระจกรถขอเจ้าหน้าที่,ญาติผู้ป่วยแตกเสียหายจึงเกิดแผนงานนี้ขึ้นมาชื่อ โครงการการลดปัญหาอุบัติเหตุจากการตัดหญ้าถูกกระจก รถแตก เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดหญ้าถูกกระจกรถแตก ให้ลดลง

6 กิจกรรมการพัฒนา 1.ขณะตัดหญ้ามีการกางผ้าแสลนเพื่อป้องกันก้อนหิน กระเด็นทุกครั้ง 2. มีการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุโดยแบ่งเป็นไตรมาส

7 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อุบัติเหตุจากการตัดหญ้าถูกกระจกรถแตกลดลง ผลการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ปี งบประมาณ 2556 งานสวน โรงพยาบาลบ้านเขว้า ครั้งที่ 1 ต. ค.55- ธ. ค.55 ครั้งที่ 2 ม. ค.56- มี. ค.56 ครั้งที่ 3 เม. ย.56- มิ. ย.56 ครั้งที่ 4 ก. ค.56- ก. ย.56 -- กำลังดำเนินการ

8 บทเรียนที่ได้รับ จากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น ปัจจุบันไม่มีอุบัติเหตุจากการ ตัดหญ้าถูกกระจกรถแตกเกิดขึ้นในโรงพยาบาล

9


ดาวน์โหลด ppt งานสวน โรงพยาบาลบ้านเขว้า. ชื่อผลงาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เรื่องการลดอุบัติเหตุจากการตัดหญ้าถูกกระจกรถแตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google