งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมลดปริมาณขยะก่อนทิ้งในวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมลดปริมาณขยะก่อนทิ้งในวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมลดปริมาณขยะก่อนทิ้งในวิทยาลัย
: ขยะรีไซเคิล (กระดาษ,ขวดพลาสติก) รวบรวม คัดแยก และจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า กระดาษจั๊บ : กระดาษโรเนียว : กระดาษสี : หนังสือเล่ม กระดาษขาว-ดำ : กระดาษถ่ายเอกสาร : กระดาษสมุด กระดาษลัง : กระดาษกล่องสีน้ำตาล กระดาษหนังสือพิมพ์

2 พลาสติกขาวขุ่น : ขวดน้ำดื่ม
พลาสติกสี : พลาสติกอื่นๆ

3 ลำเลียง – ขนส่ง ไปจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า

4 การนำขยะกลับมาใช้ใหม่
: ขยะย่อยสลายได้ (เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษหญ้า และเศษใบไม้) - การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  ใส่เศษผัก ,เปลือกผลไม้ 3 กิโลกรัม ลงในถังหมัก

5 เติมน้ำตาลหรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
ใส่หัวเชื้อ-เติมน้ำให้ท่วม ปิดฝา หมักทิ้งไว้อย่างน้อย วัน

6 ในระหว่างการหมัก การใช้งาน  เปิดฝาคนให้ทั่วทุก 3 วัน
 ถ้าเกิดฝ้าสีขาวแสดงว่าใช้ได้  ถ้าเกิดฝ้าสีดำให้เติมน้ำตาล หรือกากน้ำตาลเพิ่ม หมักต่อจนกว่าจะนำไปใช้งาน การใช้งาน - ใช้ฉีดพ่นหรือรดต้นไม้ โดยผสมน้ำอัตราส่วน 1 : 500 - ใช้บำบัดน้ำเสีย โดยเทใส่บ่อน้ำ ปรับสภาพน้ำและลดกลิ่นเหม็น - ใช้เป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักชีวภาพ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมลดปริมาณขยะก่อนทิ้งในวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google