งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม อชท. ห้อง ตล.401 1. การเสียสละ และ การให้บริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการบูร ณ บ้านม่อน เขาแก้ว การทำแพ็คเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม อชท. ห้อง ตล.401 1. การเสียสละ และ การให้บริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการบูร ณ บ้านม่อน เขาแก้ว การทำแพ็คเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม อชท. ห้อง ตล.401 1. การเสียสละ และ การให้บริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการบูร ณ บ้านม่อน เขาแก้ว การทำแพ็คเก็ต

2 ทุกคนตั้งใจสอน มาด้วยใจจริง ๆ คะ

3 2. วัฒนธรรม และประเพณี ทำ ขนมเทียน 2 ไส้ 3 สี 2 ไส้ คือ ใส้หวาน และไส้เค็ม คะ 3 สี คือสีขาว สีเขียว และสีม่วง คะ นี่คือการทำไส้ หวานคะ โดย มีผู้รู้มาสอน ทำคะ นี่คือการทำไส้ เค็มคะ โดยมี ผู้รู้มาสอนทำ เหมือนกันคะ

4 การนวดแป้ง และกาห่อขนมจากใบตอง การนวดแป้ง 3 สีคะ

5 3. เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำตุงพญายอ ( ตุงไส้หมู )

6 สุดท้าย ความพยายามก็เป็นจริง ตุงที่ได้ เรา ภูมิใจมากคะ

7 ปั้นหม้อกัน ดีกว่าคะ หนูก็ปั้นได้ นะคะ สวยมั๋ยคะ ฝีมือหนู เองคะ

8 4. ศาสนา วัด เวียงกุมกาม เมืองโบราณใต้ พิภพ

9 ชมเมืองโบราณ โดยนั่งรถลาง มี วิทยากรบรรยาย

10 สักการะครูบาศรีวิชัย ขอพรคะ สาธุ

11 ไหว้สักการะพระ ธาตุดอยสุเทพ

12 ขึ้นรถลางไฟฟ้า สักการะพระธาตุ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม อชท. ห้อง ตล.401 1. การเสียสละ และ การให้บริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการบูร ณ บ้านม่อน เขาแก้ว การทำแพ็คเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google