งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ (Dr. Noppol Leksawasdi)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ (Dr. Noppol Leksawasdi)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ (Dr. Noppol Leksawasdi)
โปรแกรมสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแผนผังสมการเคมีหลายชนิดที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยวิธีของคิงและอัล์ตแมน (King & Altman, 1956) ในวิช่วลเบสิค 6.3 ของ ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2003 อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ (Dr. Noppol Leksawasdi) ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 หัวข้อการนำเสนอ การใช้ประโยชน์จากเอนไซม์
การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2003 & วิช่วลเบสิค 6.3 ในงานวิจัย วิธีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับปฏิกิริยาเคมีที่มี เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของคิงและอัล์ตแมน การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัยและการเรียนการสอน สาธิตโปรแกรม KANLeksawasdi.xls

3 การใช้ประโยชน์จากเอนไซม์
เอนไซม์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ (biocatalyst) ใช้เอนไซม์เปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ McCoy 2000 ประมาณมูลค่าอุตสาหกรรมนี้ไว้ที่ 6 หมื่นล้านบาท จำนวนอุตสาหกรรมเอนไซม์เพิ่มขึ้นจาก 10 ในปีพ.ศ เป็น ในปีพ.ศ (Straathof et al. 2002) ข้อดีของการใช้เอนไซม์: มีความเฉพาะเจาะจง, สร้าง by-products น้อย, อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูง, สภาวะที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม McCoy (2000) Chemical Engineering News, vol.19, Straathof et al. (2002) Current Opinion in Biotechnology, vol.13,

4 การใช้ประโยชน์จากเอนไซม์
(Straathof et al. 2002)

5 การใช้ประโยชน์จากเอนไซม์
(Straathof et al. 2002)

6 การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลและวิช่วลเบสิคในงานวิจัย
กด ALT+F11

7 การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลและวิช่วลเบสิคในงานวิจัย

8 การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลและวิช่วลเบสิคในงานวิจัย

9 การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลและวิช่วลเบสิคในงานวิจัย

10 การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลและวิช่วลเบสิคในงานวิจัย

11 Leonor Michaelis & Maud Menten
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วยวิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956) พิจารณาจลศาสตร์พื้นฐานของ Michaelis-Menten Leonor Michaelis & Maud Menten Moran et al. (1994). Biochemistry, 2nd edn. Neil Patterson: New Jersey.

12 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วยวิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956)
Tortora et al. (1995). Microbiology, An Introduction. (Tortora et al. 1995)

13 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วยวิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956)
วิธีไม่ใช้แผนภาพ

14 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วยวิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956)
วิธีไม่ใช้แผนภาพ

15 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วยวิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956)
วิธีไม่ใช้แผนภาพ

16 จลศาสตร์ของเอนไซม์ วิธีของคิงและอัล์ตแมน

17 จลศาสตร์ของเอนไซม์ วิธีของคิงและอัล์ตแมน

18 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัยและการเรียนการสอน

19 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัยและการเรียนการสอน
(Leksawasdi et al. 2005) Leksawasdi et al. (2005). Biochemical Engineering Journal 23:

20 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัยและการเรียนการสอน
Leksawasdi et al. (2005). Biochemical Engineering Journal 23:

21 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัยและการเรียนการสอน

22 สาธิตโปรแกรม KANLeksawasdi.xls
กลไกปิงปอง ไบ ไบ

23 สาธิตโปรแกรม KANLeksawasdi.xls

24 สาธิตโปรแกรม KANLeksawasdi.xls


ดาวน์โหลด ppt อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ (Dr. Noppol Leksawasdi)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google