งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัดอุดรธานี ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัดอุดรธานี ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัดอุดรธานี ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง

2 รายละเอียดที่ดินจังหวัดอุดรธานี จำนวน  200 ไร่เศษ หน้ากว้าง 350 เมตร ที่ดินอยู่ ตำบล ผักตบ อำเภอ หนองหาน ใกล้วัดสว่างศรีสมพร ติดถนน อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีเพียง 23 กิโลเมตร (กม.ที่ 23) อุดร- สกลนคร 4 เลน (ถนนทางหลวงหมายเลข 22) มีแหล่งน้ำ ปลูก ต้นยูคาลิปตัส ไว้ 130 ไร่ (ปัจจุบัน ณ วันที่ 29 เม.ย.56 ทยอยตัดออกแล้วประมาณ 50%) ที่ดินผืนใหญ่ ใกล้ตัวเมืองอุดรธานีที่สุด เพียง 20 นาที จากสนามบิน เหมาะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีแหล่งน้ำในที่ดิน ใกล้พื้นที่การพัฒนาธุรกิจ AEC (ใกล้ถนนโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 กม ) ห่างจากที่ดิน กิโลเมตร เจ้าของคนเดียว โฉนดใบเดียว ไม่มีประวัติ ติดธนาคาร

3

4

5 คณะกรรมการศึกษาโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา น.ห้องประชุมคำชะโนดศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยนายอำเภอเมืองอุดรธานี แขวงการทางอุดรธานี ทางหลวงชนบท โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือโครงการว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 เป็นระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้งบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทโดยไม่รวมค่าเวนคืนที่ดิน โดยจะใช้งบประมาณศึกษาโครงการและออกแบบก่อนจำนวน 40 ล้านบาท โครงการนี้เพื่อพัฒนาระบบลิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสินค้าและส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเปิดเขตการค้าเสรี เพื่อสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับการสร้างวงแหวนรอบที่ 2 จะห่างจากแนวศูนย์กลางของจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 1 ทางหลวงหมายเลขที่ 2 อุดรธานี ขอนแก่น ตำแหน่งที่2 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 2 ทางหลวงหมายเลขที่ 2313 บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลขที่ 210 (บ้านเหล่า) บรรจบทางหลวงหมายเลข ที่ 2316 (ท่ายม) จุดที่ 3 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 3 ทางหลวงหมายเลขที่ 210 (อุดรธานี-นิคมเชียงพิณ) จุดที่ 4 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 4 ทางหลวงหมายเลข2263 บริเวณต่อทางเทศบาลนครอุดรธานี-กม (ต่อเขตสำนักบำรุงทางหนองบัวลำภู จุดที่ 5 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 2021 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 (ดงไร่)-บ้านผือ จุดที่ 6 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 6 ทางหลวงหมายเลข2 (อุดรธานี-หนองคาย)บริเวณต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี-น้ำสวย ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 2410 บริเวณต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี-บ้านสามพร้าว กิโลเมตรที่ ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 8 ทางหลวงหมายเลข22(อุดรธานี-สกลนคร) บริเวณต่อเขตเทศบาลนคร อุดรธานี-กม (ต่อเขตสำนักบำรุงทางอุดรธานีที่ 2) อ้างอิงข้อมูล

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัดอุดรธานี ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google