งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1. 2 ระบบสารสนเทศสำนัก หอสมุดกลาง ให้บริการต่างๆ อาทิ เช่น - บริการยืม – คืนหนังสือ Online - การสืบค้นหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1. 2 ระบบสารสนเทศสำนัก หอสมุดกลาง ให้บริการต่างๆ อาทิ เช่น - บริการยืม – คืนหนังสือ Online - การสืบค้นหนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1

2 2

3 ระบบสารสนเทศสำนัก หอสมุดกลาง ให้บริการต่างๆ อาทิ เช่น - บริการยืม – คืนหนังสือ Online - การสืบค้นหนังสือ IPAC - การสืบค้นวารสาร Journal Link - ฐานข้อมูล Thailis - การจองหนังสือผ่าน Web น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 3

4 ระบบสารสนเทศ Video on Demand - Web–based Instruction การ เรียนการสอน ทางไกลที่ใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ทาง World Wide Web - Distance Learning ระบบการเรียนการสอน ทางไกล มศว - วีดิทัศน์ตาม ประสงค์ น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 4

5 5 ระบบสารสนเทศหอสมุด มศว องครักษ์ ให้บริการต่างๆอาทิเช่น - บริการยืมคืนหนังสือ - การสืบค้นหนังสือ IPAC - SALI Center - รายชื่อวารสาร - Search Engine น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05

6 ระบบสารสนเทศ Internet Registration เป็นระบบที่ให้บริการต่างๆ ผ่าน ธนาคารกรุงไทย - สอบถามตารางเรียนและจำนวน นักศึกษา - ระบบลงทะเบียนวิชาเรียน - เพิ่ม ลดวิชาเรียน น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 6

7 ระบบสารสนเทศ SWU Web Mail เป็นการให้บริการ e-mail ฟรี แก่ นิสิต นักศึกษา และบุคลากร ภายใน มศว เพื่อใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็ว น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 7

8 ระบบสารสนเทศที่ มหาวิทยาลัยอื่นมีแต่ที่ มศว ยังไม่มี ที่จะเสนอแนะคือ การตรวจสอบเกรดผ่านทาง SMS ซึ่งเป็นระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 8

9 สามารเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://reg.mfu.ac.th น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 9

10 www.thaigov.net ประตูสู่เครือข่ายสารสนเทศ ภาครัฐ น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1010

11 ให้ข้อมูลข่าวสารและบริการ ด้านต่างๆ - รวมลิงค์เว็บไซต์กระทรวงและกรม ตามโครงสร้างใหม่ - บริการภาครัฐ - เว็บหน่วยงาน - ข่าวกระทรวง - ข่าวรัฐบาล, การเมืองที่น่าสนใจ ล่าสุด น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B051

12 สารสนเทศภาครัฐที่เป็น ประโยชน์ต่อ กลุ่มคน 3 กลุ่ม กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1212

13 ข้อมูลบริการที่จำเป็น สำหรับวัยรุ่น การดำเนินการด้านกฏหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ รับราชการทหาร การติดต่อราชการเกี่ยวกับบัตรประชาชน น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1313

14 กลุ่มวัยรุ่น ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง การขอใบอนุญาตขับ รถและรถ จักรยานยนต์ ( ใบขับขี่ ) การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใบอนุญาต ขับ รถและรถจักรยานยนต์ ( ใบขับขี่ ) น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1414

15 ด้านการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาในระดับ มัธยม วิชาชีพ และ อุดมศึกษา เรื่องราวของแหล่ง ทุนการศึกษา น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1515

16 การออมทรัพย์เพื่อเตรียม ตั้งครอบครัว การซื้อหาบ้านและ ที่อยู่อาศัย การวางแผนครอบครัวก่อน จะครองชีวิตคู่ น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1616

17 กลุ่ม คนทำงาน ข้อแนะนำในการ สมัครงาน การประกันสังคมและสวัสดิการสังคม การยื่นภาษีอากรและ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การดูแลสุขภาพในวัย ทำงาน น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1717

18 ข้อมูลบริการ ที่เกี่ยวกับกฏหมาย การทำ พินัยกรรม การจัดการ มรดก น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1818

19 สามารถดูรายละเอียดสารสนเทศ ภาครัฐ เพิ่มเติมได้ที่ www.thaigov.net น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1919

20 20


ดาวน์โหลด ppt น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1. 2 ระบบสารสนเทศสำนัก หอสมุดกลาง ให้บริการต่างๆ อาทิ เช่น - บริการยืม – คืนหนังสือ Online - การสืบค้นหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google