งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Login เข้าสู่ระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 1. เข้าหน้าจอเจ้าหน้าที่ www.xxxx.xx/administrator 2. เข้าสู่ระบบงานเจ้าหน้าที่โดยการ loginwww.xxxx.xx/administrator.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Login เข้าสู่ระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 1. เข้าหน้าจอเจ้าหน้าที่ www.xxxx.xx/administrator 2. เข้าสู่ระบบงานเจ้าหน้าที่โดยการ loginwww.xxxx.xx/administrator."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Login เข้าสู่ระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 1. เข้าหน้าจอเจ้าหน้าที่ www.xxxx.xx/administrator 2. เข้าสู่ระบบงานเจ้าหน้าที่โดยการ loginwww.xxxx.xx/administrator 2.1 ใส่ User Name 2.2 ใส่ Password 1. www.xxxx.xx/administratorwww.xxxx.xx/administrator 2. login

2 เลือกการจัดการบทความ (Article Manager) เพื่อเข้าทำงาน ด้านบทความและข้อมูล 1. เลือกจาก Icon 2. เลือกจากเมนู 1.

3 เลือกการจัดการบทความ (Article Manager) เพื่อเข้าทำงาน ด้านบทความและข้อมูล 1. เลือกจาก Icon 2. เลือกจากเมนู 2.

4 การแก้ไขข้อมูลสามารถเลือกข้อมูล แล้วเข้าทำการแก้ไขได้ ตามวิธีการเพิ่ม แก้ไขข้อมูลที่เลือก คลิกชื่อเรื่องเพื่อแก้ไขข้อมูล

5 เพิ่มข้อมูลโดยมีส่วนที่จำเป็น 6 ส่วนคือ 3. เลือกหมู่เรื่อง 1. เพิ่มชื่อเรื่อง 2. เลือกหมวดเรื่อง 4. เพิ่มเนื้อเรื่อง 5. เลือกวันที่ข่าว 6. บันทึกข้อมูล

6 เพิ่มข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล เลือก Icon สร้างใหม่ (New) เพิ่มข้อมูลใหม่


ดาวน์โหลด ppt Login เข้าสู่ระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 1. เข้าหน้าจอเจ้าหน้าที่ www.xxxx.xx/administrator 2. เข้าสู่ระบบงานเจ้าหน้าที่โดยการ loginwww.xxxx.xx/administrator.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google