งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมรับมือการระบาดช่วงหน้าหนาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมรับมือการระบาดช่วงหน้าหนาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมรับมือการระบาดช่วงหน้าหนาว
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป รักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีภูมิต้านทานโรค - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ - ดื่มน้ำสะอาดให้มากพอ - ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล - หมั่นล้างมือบ่อๆ และล้างมือทุกครั้งหลังสั่งน้ำมูล ไอ จาม และหลังขับถ่าย - ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% - ใช้หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด

2 เตรียมรับมือการระบาดช่วงหน้าหนาว
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย - หากอาการไม่รุนแรง ให้ดูแลตนเองที่บ้าน ทานยาพาราเซตามอลลดไข้ - นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ งดน้ำเย็น - หยุดเรียน หยุดงาน จนกว่าจะหายเป็นปกติ - ใช้กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม - สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับผู้อื่น - ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% - ควรให้ผู้ป่วยแยกห้องเป็นสัดส่วน และอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี - หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ - ผู้มีโรคประจำตัว ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

3 เตรียมรับมือการระบาดช่วงหน้าหนาว
คำแนะนำสำหรับโรงเรียน - สำรวจนักเรียนที่ป่วย ทุกวัน ให้นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียน เพื่อพักผ่อนที่บ้าน หรือรักษาจนหาย แนะนำให้นักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เฝ้าสังเกตอาการ 7 วัน ถ้าป่วยให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน - สอน กระตุ้นเตือนนักเรียน เรื่องการป้องกันโรค อย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาด อุปกรณ์ สถานที่ ที่อาจแพร่เชื้อ อย่างสม่ำเสมอ

4 เตรียมรับมือการระบาดช่วงหน้าหนาว
คำแนะนำสำหรับที่ทำงาน สถานประกอบการ - ให้พนักงาน ที่ป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน หากมีอาการรุนแรงรีบไปพบแพทย์ - ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ขาดงานในแต่ละวัน หากพบขาดงานผิดปกติ หรือตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน และสงสัยว่าป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค - ให้พนักงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  เฝ้าสังเกตอาการของตนเอง เป็นเวลา  7  วัน  ถ้ามีอาการป่วยให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน ไม่แนะนำให้ปิดสถานประกอบการ เพื่อการป้องกันการระบาด ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก อย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีอ่างล้างมือน้ำและสบู่อย่างเพียงพอ   - ควรจัดทำแผนการประคองกิจการเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องหากเกิดการระบาดใหญ่

5 กลุ่มเสี่ยงต่อไข้หวัดใหญ่ 2009
ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดโรคและป่วย กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรง หากติดโรคและป่วย หญิงมีครรภ์ คนอ้วน คนที่มีโรคประจำตัว คนที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ

6 กลุ่มเสี่ยงต่อไข้หวัดใหญ่ 2009
กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรง หากติดโรคและป่วย คนที่มีโรคประจำตัว โรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ (เอดส์ มะเร็ง เอสแอลอี) ธาลัสซีเมีย (ไม่รวมพาหะโรค) ความผิดปกติทางประสาท รวมทั้งโรคลมชัก


ดาวน์โหลด ppt เตรียมรับมือการระบาดช่วงหน้าหนาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google