งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Science Quiz Show ภูมิใจนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Science Quiz Show ภูมิใจนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Science Quiz Show ภูมิใจนำเสนอ
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภูมิใจนำเสนอ Science Quiz Show

2 2 3 1 4 5 6 7 8 9

3 Pu J D Pr ก ข ค ง ข้อ ค. Ppb ย่อมาจาก... pink panther part per million
part per billion part per box เฉลย ข้อ ค. Pu J D Pr PUZZLES 1

4 Pu J D Pr ก ข ค ง ข้อ ก. ข้อใดเป็นกระบวนการทางเคมี
ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลรู้สึกเย็น แกะสลักไม้เป็นตัวมังกร น้ำแข็งละลาย ตะปูเป็นสนิม เฉลย ข้อ ก. Pu J D Pr PUZZLES 2

5 Pu J D Pr ก ข ค ง ข้อ ค. ธาตุใดมีสมบัติเป็นแม่เหล็ก อลูมิเนียม คาร์บอน
ทองแดง สังกะสี โคบอลต์ นิกเกิล โซเดียม พลวง เฉลย ข้อ ค. Pu J D Pr PUZZLES 3

6 ตัวต้านทานสองตัว 10 โอห์ม กับ 20 โอห์มต่ออนุกรมกัน มีความต้านทานรวมเท่าใด
20 30 40 ข้อ ข. เฉลย Pu J D Pr PUZZLES 4

7 ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไร
ไหลไปทางเดียวกันกับกระแส ไหลสวนทางกันกับกระแส ไหลตั้งฉากกันกับกระแส ไหลทำมุม 45 องศากับกระแส เฉลย ข้อ ข. Pu J D Pr PUZZLES 5

8 Pu J D Pr ก ข ค ง ข้อ ง. เมืองหลวงของประเทศ ลิเบีย มีชื่อว่า ไคโร
ริยาด เคนเบอร์รา ตริโปลี เฉลย ข้อ ง. Pu J D Pr PUZZLES 6

9 Pu J D Pr ก ข ค ง ข้อ ค. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ 8 9 10 11 เฉลย
PUZZLES 7

10 Pu J D Pr ก ข ค ง ข้อ ง. ข้อใดไม่ใช่พายุโซนร้อน เฮอริเคน วิลลี่ วิลลี่
ไซโคลน ดีเปรสชั่น ข้อ ง. เฉลย Pu J D Pr PUZZLES 8

11 Pu J D Pr ก ข ค ง ข้อ ง. ธาตุใดอยู่ในหมู่ 8 ลิเทียม คาร์บอน ออกซิเจน
ซีนอน เฉลย ข้อ ง. Pu J D Pr PUZZLES 9

12 Pu J D Pr ภาพประกอบ เฉลย : COKE ZERO เฉลย คำใบ้ที่ 1 เป็นสารละลาย
มีน้ำเป็นตัวทำละลาย คำใบ้ที่ 2 CO2 เป็นตัวละลาย คำใบ้ที่ 3 ไม่มีน้ำตาล คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 ไม่ใช่แป๊บซี่ เฉลย : COKE ZERO เฉลย Pu J D Pr ภาพประกอบ PROPERTIES 8

13 บอกซินี่...คืออะไร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 มาพร้อมกับนาโนเทคโนโลยี อัญรูปหนึ่งของคาร์บอน
คำใบ้ที่ 1 Harold Kroto มาพร้อมกับนาโนเทคโนโลยี คำใบ้ที่ 2 อัญรูปหนึ่งของคาร์บอน คำใบ้ที่ 3 รูปร่างคล้ายลูกบอล คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 มีคาร์บอน 60 อะตอม เฉลย : ฟลูเลอรีน เฉลย Pu J D Pr ภาพประกอบ PROPERTIES 1

15

16 Pu J D Pr ภาพประกอบ เฉลย : ตัวแปรต้น เฉลย คำใบ้ที่ 1
โดยหลักการแล้วจะเป็นสิ่งเดียวที่เปลี่ยน มาพร้อมกับสิ่งที่จะศึกษา คำใบ้ที่ 2 จำเป็นมากเวลาทำการทดลอง คำใบ้ที่ 3 เป็นเพื่อนกับตัวแปรที่ต้องควบคุม คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 ไม่ใช่ตัวแปรตาม เฉลย : ตัวแปรต้น เฉลย Pu J D Pr ภาพประกอบ PROPERTIES 3

17 ตัวแปรต้น คือ สิ่ง(เดียว)ที่เปลี่ยน เวลาทำการสำรวจตรวจสอบ

18 Pu J D Pr ภาพประกอบ เฉลย : Fair Test เฉลย คำใบ้ที่ 1
จำเป็นมาก เวลาทำการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ทุกอย่างต้องควบคุมให้เหมือนกันหมด คำใบ้ที่ 2 ยกเว้นตัวแปรต้น คำใบ้ที่ 3 ทำให้การทดลองมีความถูกต้อง คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 ชื่อขึ้นต้นด้วย F เฉลย : Fair Test เฉลย Pu J D Pr ภาพประกอบ PROPERTIES 4

19 Fair Test คือ การสำรวจตรวจสอบอย่างเที่ยงตรง

20 ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์กาลิเลโอ
คำใบ้ที่ 1 ยังไม่แก่ ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ คำใบ้ที่ 2 มาจากบ้าน the star คำใบ้ที่ 3 ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์กาลิเลโอ คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 ชื่อขึ้นต้นด้วยตัว ส เฉลย : สิงโต เฉลย Pu J D Pr ภาพประกอบ PROPERTIES 2

21

22 เมื่อทดสอบด้วยกรดจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น
คำใบ้ที่ 1 เกิดจากฝนกรด ใช้เวลาในการเกิดนานมาก คำใบ้ที่ 2 เมื่อทดสอบด้วยกรดจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น คำใบ้ที่ 3 CaCO3 คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 พบตามถ้ำ เฉลย : หินงอกหินย้อย เฉลย Pu J D Pr ภาพประกอบ PROPERTIES 7

23

24 Pu J D Pr ภาพประกอบ เฉลย : COKE ZERO เฉลย คำใบ้ที่ 1 เป็นสารละลาย
มีน้ำเป็นตัวทำละลาย คำใบ้ที่ 2 CO2 เป็นตัวละลาย คำใบ้ที่ 3 ไม่มีน้ำตาล คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 ไม่ใช่แป๊บซี่ เฉลย : COKE ZERO เฉลย Pu J D Pr ภาพประกอบ PROPERTIES 8

25

26 ผ่านกระดาษกรองแต่ไม่ผ่านเชลโลเฟน
คำใบ้ที่ 1 ไม่ใช่สารบริสุทธ์ ไม่ใช่สารเนื้อผสม คำใบ้ที่ 2 ไม่ใช่สารเนื้อเดียว คำใบ้ที่ 3 ผ่านกระดาษกรองแต่ไม่ผ่านเชลโลเฟน คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 ปรากฏการณ์ทินดอลล์ เฉลย : คอลลอยด์ เฉลย Pu J D Pr ภาพประกอบ PROPERTIES 9

27 Pu J D Pr ภาพประกอบ เฉลย : ฮอกวอร์ด เฉลย คำใบ้ที่ 1
เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ไม่สามารถเข้าเรียนได้ง่ายๆ คำใบ้ที่ 2 เป็นโรงเรียนที่สมมุติขึ้นมา คำใบ้ที่ 3 เกี่ยวกับเวทมนต์คาถา คำใบ้ที่ 4 คำใบ้ที่ 5 Harry Potter เฉลย : ฮอกวอร์ด เฉลย Pu J D Pr ภาพประกอบ PROPERTIES 10


ดาวน์โหลด ppt Science Quiz Show ภูมิใจนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google