งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการ Upgrade firmware Cisco ATA 186 จาก SCCP เป็น SIP Phone

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการ Upgrade firmware Cisco ATA 186 จาก SCCP เป็น SIP Phone"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการ Upgrade firmware Cisco ATA 186 จาก SCCP เป็น SIP Phone
สำหรับช่างเทคนิค CAT Telecom

2 จากการที่ กสท ได้มีอุปกรณ์ CISCO ATA186 ไว้บริการโทรศัพท์ระบบ VoIP ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้สามารถรองรับได้หลายระบบ แต่FirmWare ที่ติดมากับ ATA186 คือ SCCP (Skinny Client Control Protocol )ใช้คู่กับ Call Manager (ขป.) ต่อไปนี้เราจะเปลี่ยน Firmware จาก SCCP มาเป็น SIP เพื่อที่จะนำมาใช้กับระบบ SIP Phone ซึ่งมีข้อดีคือสามารถใช้ได้บนโครงข่ายแตกต่างกัน. ลักษณะ Firmware SCCP

3 การต่อ ATA 186 สำหรับการ Config
การต่อ ATA 186 สำหรับการ Config. เครื่อง ทำได้โ ดยการ ต่อสายโทรศัพท์ เข้ากับ Port A มีจำนวน 2 port และต่อสายLANเข้า Port B โดยมีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ Config. ต่ออยู่กับ HUB SWITCH วงเดียวกัน สามารถ Ping หากันได้ ทั้งนี้ หาก ATA186 Config.ไว้เป็น Static IP ให้ Set IP address ที่เครื่องคอมฯ ให้ IP อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วย (สามารถศึกษาวิธีการตรวจ IP address ในหน้าถัดไป) A = Regular analog telephones จำนวน 2 port B = 10BaseT category-5 cable to access IP network C = Power for AC/DC power adaptor

4 การใช้ Voice Menu สำหรับ Config
การใช้ Voice Menu สำหรับ Config.ATA186 สามารถทำได้โดยการต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับ Phone 1 ยกหูโทรศัพท์ แล้วกดปุ่ม Function บนเครื่อง ATA186 จะมีไฟสีแดงติดและมีเสียง Voice Menu IVR หลังจากนั้น กด Key Phone ตามตารางข้างนี้ เช่น ต้องทราบ IP address ATA186 กดปุ่ม Function และ กด Key Phone : 80# จะได้ยินเสียง IVR แจ้ง IP กดkey analog phone ความหมาย หมายเหตุ 1# ให้ใส่ค่า IP address กด 1# ตามด้วย Ip Address ใส่จุด(.)โดยการกด * หลังจากใส่IPครบแล้วกด # และ 3 * for Save 10# 2# ใส่ค่า Subnet Mask ใส่ค่า Gate Way 20# 80# Disable or enable DHCP ตรวจสอบค่า IP Address เลือกกด 1 = Disable , 0 = Enable 123# ตรวจสอบ Version Firmware 21# 22# 23# 24# IP address IP Gateway Subnet Mask MAC address สำหรับ SIP Firmware 100# ip_address_of_PC * port # 100#192*168*1*10*8000# อยู่ในขั้นตอนการ UP Grade Firmware #3* Clear Memory (Voice Menu ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือ)

5 เนื่องจากอุปกรณ์ CISCO ATA186 สามารถนำมาใช้โทรศัพท์ VoIP ได้กับระบบ SIP, MGCP, H.323, SCCP ของCisco เพียง Download หรือจัดหาFirmware ของระบบนั้นและทำการUpgrade software เข้ากับตัวเครื่อง ก็จะสามารถใช้งานของระบบนั้นได้ สามารถ Download Firmware ได้ที่ ( Download software ATA 188 SIP Version ZIP ) หรือ ติดต่อที่ ทต.(คุณ ธำรงศักดิ์ โทร.3445) Soft ware sip Version -3.2(1)

6 เมื่อ Unzip ก็จะเห็นfile ( ATA030201SIP050616A
เมื่อ Unzip ก็จะเห็นfile ( ATA030201SIP050616A.ZUP ) ที่แตกออกมาตามรูปข้างล่างนี้ และ จดจำด้วยว่าเอา file ไปเก็บไว้ที่ไหนต้องใช้เพราะใช้Command Dos ในการRun file ตรวจสอบ Syntax of upgrade code Parameter

7 ต้องทราบว่าเก็บ File ATASIPเก็บไว้ที่ไหน
เมื่อ Down Load ได้ SIP Software มาแล้ว ต่อไปจะเป็นการ Upgrade Software ATA186 จาก SCCP มาเป็น SIP Version ตัวATA186 จะต้องอยู่ใน Network เดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่เก็บSoftware นี้ไว้และสามารถ ping หากันได้ ทั้งนี้จะเป็นการUpgrading the Signaling Image Manually ซึงต้องตรวจสอบ และ Runs File จาก Dos Command ก่อน

8 ขั้นตอน การ Upgrade ATA186 จาก SCCP เป็น SIP
จากรูปจะเห็นFile ที่สำคัญ 2 File ของ ข้อ 1 ,2 คือ ATA030201SIP050616A.zup Sata186us.sun ใช้command : sata186us –any –d1 ata030201sip0506a.zup เพื่อที่จะ open file เมื่อ file open ,syntax จะrun upgrade code ในที่นี้ คือ 100# *8000# Program runs upgrade server ready…… ยกหูโทรศัพท์ที่ต่ออยู่กับ ATA186 และกดปุ่มFunction แล้ว ตามด้วยคำสั่งในข้อ 4 (100#(IP Address ของคอมฯ)*8000# รอ 2 วินาที จะได้ยินว่า upgrade success เป็นอัน เสร็จการ Upgrade หากได้ได้ยินเสียง Voice แจ้ง Upgrade Fail ให้ทำการ Clear Memory โดยการกด #3*และทำข้อ 6 ใหม่ 1 2 3 4 5

9 เมื่อ สิ้นสุดการ Upgrade Firmware จาก SCCP มาเป็น SIP ขั้นตอนต่อไปคือการ Config. ATA 186 เพื่อใช้งาน SIP Phone ต่อไป โดยการ Config. ผ่าน Web Browser ทั้งนี้ต้องทราบ IP ที่จ่ายเข้าเครื่อง ATA186 โดยการ กดปุ่ม Function และกด 80#จะได้ยินเสียง Voice Menu แจ้ง IP Address แล้วนำค่าIP ที่ได้ใส่ที่ Browser (IP address /dev) เช่น /dev จะขึ้นหน้าจอดังรูปข้างล่าง

10 Main menu ของ ATA186 (SIP) ที่สำคัญ ประกอบด้วย Network Parameter, SIP Parameter, Tone Parameter, Audio Parameter, Service Parameter .ในขั้นตอนแรก Config. Network Parameter ตามรูป การ SET IP Network ช่อง DHCP ใส่ค่า เป็น 1สำหรับDHCP IP และ Static IP ใส่ค่าเป็น 0 ตามด้วยใส่ค่า IP,StaticRoute (IP gateway)และstaticNetMask ให้ถูกต้อง ตามหลักNetwork

11 Menu : SIP Parameter จะประกอบด้วย Menu ย่อยหลายMenu แต่ที่สำคัญคือ UID0-1,PWD0-1,Proxy,AltProxy เหมือนของยี่ห้ออื่นทั่วไป การใส่ UID0 หมายถึง Username ให้ใส่ทั้ง ของ Port 1,Port2 (ซึ่งหมายถึงเบอร์โทรศัพท์)ตามที่ Admin Serverแจ้ง ส่วน PWD0 หมายถึง Password ให้ใส่ทั้ง Port1.Port2 ตามที่ admin Server แจ้ง สำหรับ Proxy ให้ใส่ค่า IP SIP Server ในที่นี้คือ และใส่ SIP Port คือ 5060 หลังจากใส่ค่าต่างเหล่านี้ กด SAVE ( APPLY)

12 Menu : Tone Parameter เป็น Menu สำหรับ แก้ไข Key Tone ต่างๆ เช่น Dial Tone หากเปลี่ยนค่าตัวเลข ค่าของ Dial Tone จะเปลี่ยน ไปให้เหมาะสมกับงานว่าใช้ FXS ต่อเข้ากับอะไร ส่วนค่าอื่นที่ใส่มาเป็นค่ามาตรฐานของแต่ละประเทศนั้นๆ(ดูรายละเอียดตามคู่มือ)

13 Menu : Audio Parameter มีMenu ย่อยที่สำคัญคือ RxCodec ,TxCodec หมายถึง Codec โดยมี 1 หมายถึง G.711A, 2 หมายถึง G.711U, 3 หมายถึง G.729A และ Audio Mode หมายถึงการเปลี่ยน Band DTMF มีทั้งหมด 16 bit เลือกใช้ตามความเหมาะสม

14 Menu : Service Parameters มีMenuย่อยที่สำคัญคือ TimeZone คือ 17 สำหรับประเทศไทย Time Zone คือ GTM : และ DialPlan สำหรับการเพิ่มหมายเลขที่ต้องการโทรเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอDiGiต่อไป เช่น ต้องการเรียก CAT Call Centre 1322 ให้ใส่ |1322| ต่อท้ายช่อง Dial Plan หลัง SET Parameter ต่างๆให้ กด APPLY หากการ Register สำเร็จจะได้ยินเสียง DialTone

15 ขอขอบพระคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการ Upgrade firmware Cisco ATA 186 จาก SCCP เป็น SIP Phone

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google